Príbovce: Osobitný príbeh…keď hudba spája

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Dňa 21.9.2018 sa o 19.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal ďalší z radov koncertov organizovaných s cieľom oslavovať krásu hudby a spevu.

Podujatie bolo spojené s dobrovoľnou finančnou zbierkou, ktorej výťažok bude použitý na rekonštrukciu chrámového organa. Organ je významnou súčasťou každého kostola pre doprovod spoločného spevu ako aj jedinečným umeleckým dielom, ktoré zahŕňa umenie architektúry, dizajnu, stolársku a organársku zručnosť, prácu so zvukom formou intonácie a ladenia. Predovšetkým je vizitkou starých remesiel – práce s drevom, kovom, kožou a ďalšími klasickými materiálmi. Tvorí súzvuk tradičných remesiel už povýšených súčasnými výrobnými technológiami  a počítačovou technikou.

Pohľad na organový prospekt – viditeľnú časť mohutného nástroja tvorenú drevenými a cínovými píšťalami s vysokým leskom – je zjednodušenou predstavou o zložitom mechanizme nástroja. Úplná väčšina píšťaľ sa nachádza vo vnútri nástroja. Sú ich tam stovky. Pre zaujímavosť, organ v evanjelickom kostole v Príbovciach má v sebe ukrytých 827 cínových, 297 zinkových a 268 drevených píšťaľ, spolu tak 1.392 píšťaľ.

Dvojmanuálový organ s pedálom má 21 znejúcich registrov s pneumatickou traktúrou, výpustkovými vzdušnicami bol dokončený 25.9.1935 firmou majstra organára Jána Tučeka z Kutnej Hory (Česká republika). Posviacku organu vykonal Otto Škrovina, farár turčianskosvätomartinský, dňa 13.10.1935. Na posviacke liturgovali Ján Dianovský, ev. farár turiansky, František Hollý, konsenior Turčianskeho seniorátu a ev. farár necpalský, a Ján Horváth, ev. farár blatnický.

Počas prekrásneho programu si početné obecenstvo mohlo vypočuť viac ako dvanásť skladieb v podaní Alenka Súderová a Michaela Paučeková (spev), Lucia Dobošová (harfa/klavír), Vladimír Busfy (bongo/spev). V programe vystúpil aj mládežnícky  spevokol „Soľničky zeme“ v zložení Stela Szabóová,  Saska Rusnáková, Katka Chlepková a  Rastislav Rusnák. Programom  umelecky sprevádzala Katarína Letrichová, literárne vstupy patrili Ivanovi Giačovi.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto prekrásnej akcii, a hlavne organizátorom koncertu, osobitne kantorke ECAV Príbovce, Lucii Dobošovej.

ZDROJ: Ľubomír Žila

 

Komentáre