Pri tejto práci treba mať veľkú empatiu a trpezlivosť

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Nezisková spoločnosť Medik-M, ktorá už niekoľko rokov poskytuje kvalitné sociálne služby pre seniorov, otvorila vlani koncom júna nové zariadenie rodinného typu pre imobilných klientov. Pri príležitosti tohto výročia oslovili MN riaditeľa Medik-M, n. o., Milana Matiu: „V tejto budove na Severnej ul., ktorú sme vlani zrekonštruovali, sú umiestnení imobilní klienti. Je tu k dispozícii 18 lôžok pre ležiacich klientov so 6 jednolôžkovými a 6 dvojlôžkovými izbami.

Klientom zabezpečujeme kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť 24 hodín denne počas celého roka, o ktorú sa stará 10-členný odborný a kvalifikovaný personál (dve zdravotné sestry a osem opatrovateľov). Okrem tejto činnosti v zrekonštruovanom pavilóne na Severnej ul. pre ťažšie stavy sa venujeme aj klientom v hlavnej budove na Východnej ul., kde je zariadenie pre seniorov (54 lôžok) a denný stacionár (50 miest). Čo sa týka iniciatívy mesta Martin vo veci avizovanej prestavby Denného centra, nie je to dobrá voľba pre sociálne zariadenie, skôr by sa mesto malo zamerať na výstavbu nového sociálneho zariadenia. No v rámci konkurencie by to bolo prínosom pre nízkopríjmových seniorov, lebo nie každý si môže dovoliť byť umiestnený v našom zariadení.“

Objekt na Severnej ul. bol mestským majetkom, ale v júli tohto roku ho MsZ schválilo odpredať Mediku-M podľa znaleckého posudku za 103 000 eur s podmienkou, že tam má poskytovať sociálne služby minimálne tri roky. „V prednej časti budovy (440 m²), kde bol predtým archív mesta Martin, už viac ako rok prevádzkujeme sociálne zariadenie pre seniorov a v zadnom trakte (200 m²), kde bola v minulosti výmenníková stanica, začíname s rekonštrukciou.

Plánujeme to prerobiť na ambulancie a v roku 2022 by sme tam chceli privítať prvých klientov,“ dodal pre MN M. Matia. Zdravotná sestra v zariadení na Severnej ul. Tatiana Škorvágová pre MN poznamenala: „Pri tejto práci treba mať veľkú empatiu a trpezlivosť. Klientom, ktorí majú u nás vytvorené výborné podmienky, sa snažíme pomáhať, ako sa len dá.“

ZDROJ: Mestské noviny

Komentáre