Prerušenie dodávky tepla a teplej vody na Podháji

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

STEFE Martin, a.s. oznamujeme, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa 1. februára 2018 v čase od 07.30 hod. do 15.00 hod. k poklesu parametrov horúcovodu pre odberateľov tepla v časti J. Goliána 2 – 4, 6- 8, 10 – 14, 16 – 18, MŠ Goliána.

Za vzniknuté problémy sa STEFE Martin, a.s. vopred ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.

ZDROJ: STEFE

Komentáre