Prehliadka detských sólistov spevákov O zlatú guľôčku

Kultúra, Najnovšie správy, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo 1. apríla 2017 regionálnu nesúťažnú prehliadku detských sólistov spevákov O zlatú guľôčku. Spoluorganizátorom podujatia bolo Centrum voľného času Kamarát v Martine.

Poslaním tohto podujatia je podporovať a rozvíjať u detí vzťah k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je aj vyhľadávanie nových speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti. Deti spievali bez hudobného sprievodu a každé dieťa sa predstavilo 2 piesňami. Porota pracovala v zložení Mgr. art. Marek Konček, Bc. Eva Záborská a Branislav Murček.

Z účinkujúcich porota vybrala 6 detí z I. kategórie (deti od 6 do 10 rokov / 1. – 4. trieda ZŠ) a 8 spevákov z II. kategórie (deti od 10 do 15 rokov / 5. – 9. trieda ZŠ / 1. – 5. trieda osemročných gymnázií):
I. Kategória:
Viktória Ižová, Viktória Šišková, Emma Birčeková, Magdaléna Žofia Boturová, Jakub Veloch, Natália Voštináková
II. Kategória:
Vojtech Baláž, Ema Dvorštiaková, Lenka Klencová, Natália Šišková, Simona Stupková, Sára Kozmanová, Viktória Poliaková, Matej Vydra

Vybraní finalisti sa zúčastnia koncertu O zlatú guľôčku, ktorý sa uskutoční 4. júna 2017 v Centre voľného času Kamarát v Martine.

Prehliadka O zlatú guľôčku bola realizovaná v rámci projektu O zlatú guľôčku, ktorý je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

ZDROJ: Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, manažér pre ZUČ: folklór a divadlo dospelých

Komentáre