Predseda Výboru mestskej časti Stred Alexander Lilge sa vzdal funkcie predsedu

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Poslanec mestského zastupiteľstva v Martine a predseda Výboru mestskej časti Stred Alexander Lilge sa vzdal funkcie predsedu Výboru mestskej časti na vlastnú žiadosť z rodinných dôvodov. Od 1.júla sa stal novým predsedom VMČ Martin – Stred Bruno Horecký.

„Ďakujem A.Lilgemu za jeho obetavú a poctivú prácu v prospech obyvateľov našej mestskej časti vo funkcii predsedu mestskej časti Stred a budem sa snažiť ho nahradiť čo najlepšie, ako viem. S každou žiadosťou a podnetom sa budem zaoberať k obojstrannej spokojnosti s obyvateľmi v MČ Stred,“ povedal novozvolený predseda mestskej časti Martin – Stred.

Mestská časť má rozbehnutých viac projektov a na mnohých celomestských bude určitým spôsobom participovať. Medzi najväčšie akcie v Strede v najbližších mesiacoch bude patriť revitalizácia Námestia SNP a okolia tržnice, rekonštrukcia železničnej stanice a obnova bývalej budovy Advokátskej komory na Ul.A.Kmeťa.

Okrem toho má mestská časť rozbehnuté projektové dokumentácie v spolupráci s mestom a Turiec, a.s. na veľké parkoviská za ZUŠ-kou na Ul.P.Mudroňa a pod amfiteátrom.

„Cez leto sme dokončili chodník ku Turčianskej knižnici, rekonštrukciu altánku, parkovisko na Ul.Sokolíka a na Štúrovom námestí, chodník ku škôlke a jasliam na Ul.P.Mudroňa 30 (za Slovanom), doplnili sme nové detské prvky a lavičky na detských ihriskách na sídliskách a inštalovali sme nové drevené zábradlie na Malej hore. Pomôžeme ešte našim školám (ZŠ Mudroňa , Evanjelická spojená škola, MŠ Tajovského) doplnením hracích prvkov do ich areálov. Ďalšie požiadavky stále prichádzajú na doplnenie mobiliáru, orez konárov stromov, parkovacie miesta, atď. (Ul. Šoltésova ,Ul.Thurzova, Ul.Kuzmányho, Ul.Holubyho, Ul.Hviezdoslava…), ktoré sa budeme snažiť splniť k obojstrannej spokojnosti s obyvateľmi a pokiaľ nám to náš rozpočet dovolí,“ povedal na záver nový predseda VMČ Martin- Stred Bruno Horecký.

ZDROJ: Mgr. Michaela Černeková

Komentáre

ARC PUB MARTIN