Prednosta Okresného úradu hodnotí stav rekonštrukcie panelovky

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Po dvoch mesiacoch od začiatku prác na ceste I/65, v úseku medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami, nás zaujímalo, ako táto rekonštrukcia pokračuje. Prednosta Okresného úradu (OÚ) pozitívne hodnotí stav, priebeh aj kvalitu prác.

Marcel Maťovčík, prednosta OÚ, sa 10. októbra osobne zúčastnil obhliadky a kontroly stavu rekonštrukčných prác v uvedenom úseku. Ako povedal pre portál Turčania.sk, „práce sú súbežne vykonávané na jedenástich úsekoch cesty podľa časového harmonogramu. Doprava je riadená svetelnou signalizáciou. Na 90% cesty, v úsekoch, na ktorých prebiehajú stavebné práce, je už ukončené uloženie podkladových vrstiev. Využitý bol pôvodný cestný stavebný materiál, a to betónové panely, ktoré boli rozdrvené a technologicky upravené.“ Predpokladaný termín ukončenia prác druhej strany vozovky je stanovený do začiatku výkonu zimnej údržby.

Počas prác na vozovke sa vykonávajú aj technické úpravy objazdu vozidiel okolo mostov, ktoré budú kompletne prestavané. K dnešnému dňu je ukončený objazd mostnej stavby pred Diviakmi“, pokračuje Maťovčík. Zároveň pozitívne hodnotí prebiehajúce práce na prestavbe križovatky ciest I/65 a II/519 (Príbovce). Po svojom vybudovaní má výrazne zlepšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. „Po ukončení prác na vozovke z dôvodu výkonu zimnej údržby bude zhotoviteľ, s prihliadnutím na poveternostné podmienky, pokračovať v prácach na doplnkových úpravách okolia cesty. Reč je o úprave krajníc a zvodidiel.

Rovnako pozitívne hodnotí prednosta Okresného úradu celkový stav, časový priebeh a kvalitu prebiehajúcich prác na ceste I/65. Vyjadril presvedčenie, že všetky stanovené termíny budú zo strany zhotoviteľa dodržané tak, aby sa občania nášho regiónu dočkali bezpečnej premávky na danej pozemnej komunikácii. „Výstavba a rekonštrukcia cesty I/65 je jednou z mojich významných priorít od nástupu do funkcie prednostu okresného úradu. Naďalej budem osobne aktívne pracovať, iniciovať a kontrolovať prebiehajúce práce. Záleží mi na tom, aby bola cesta odovzdaná v požadovanom technickom stave a v stanovenom termíne do užívania v prospech občanov“, dodáva Marcel Maťovčík.

ZDROJ: Turčania.sk, foto: OÚ Martin

 

Komentáre