Prázdninová tvorivá dielnička s TKS

Turčianske kultúrne stredisko v Martine (TKS) v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pozýva všetky prázdninujúce deti do našej tvorivej dielne, kde zaženieme všetky chmáry z príchodu nového školského roka, obklopíme sa farbami a nápadmi a posnažíme sa letné prázdniny cez obrázky ešte presvedčiť, aby zostali.

Kedy: 23.8.2018 od 10:30 h – 12:30 h
Kde: Priestory pred Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine (v prípade nepriaznivého počasia v klubových priestoroch TKS v Martine)

Prázdninová tvorivá dielnička s TKS

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mgr. Monika Ondrušová
riaditeľka (poverená vedením)

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: riaditel@tks.sk
ondrusova.tks@gmail.com

Komentáre