Pozor! V Martine bude úplná uzávierka komunikácie na Stavbárskej ulici, Jahodníky budú bez teplej vody

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_2, Všetky správy

Z dôvodu realizácie opráv na horúcovodnom potrubí, bude v období od 14. marca 2019 ( 7:00 ) do 20. marca 2019 ( 22:00 ) prebiehať úplná uzávierka pre dopravu na miestnej komunikácii Ul. Stavbárska. Informuje o tom mesto Martin na svojej web stránke.

Jedná sa o úsek od križovatky Ul. Stavbárska s cestou I/65 ( Ul. Kollárova ) po vjazd do Strednej odbornej školy na Ul. Stavbárska. Obchádzková trasa vedie po ul. Kollárova a následne po ul. N. Hejnej, kde sa napojí na ul. Stavbárska.

V uvedenom termíne bude prerušená aj dodávka tepla pre dotknutých odberateľov tepla (sídlisko Jahodníky a odberatelia na ul. Stavbárska). Dĺžka prerušenia dodávky tepla sa predpokladá na jeden deň. Presný termín a čas prerušenia dodávky tepla bude oznámený po začatí výkopových prác.

O dočasnej odstávke vás bude mesto Martin priebežne informovať. Rovnako bude táto infomácia zverejnená i na webovom sídle Martinskej teplárenskej spoločnosti. http://www.mtas.sk/

V danej trase bude vylúčená aj preprava MHD Martin.

Pozor! V Martine bude úplná uzávierka komunikácie na Stavbárskej ulici, Jahodníky budú bez teplej vody

ZDROJ: www.martin.sk

Komentáre