POZOR NA ZMENY: Ambulantná pohotovostná starostlivosť od 1. júla 2018

K 1. júlu 2018 dochádza v zmysle novelizovanej právnej úpravy k podstatným zmenám, kedy zaniká lekárska služba prvej pomoci („LSPP“) a vzniká ambulantná pohotovostná služba („APS“), ktorá poskytuje rovnaký druh zdravotnej starostlivosti ako doterajšia lekárska služba prvej pomoci. Dochádza však k podstatným zmenám v ordinačných hodinách APS.

Od 1.7.2018 budú ordinovať ambulancie pohotovostnej služby nasledovne:

Pondelok – Piatok od 16:00 do 22:00 hodiny
Sobota – Nedeľa od 7:00 do 22:00 hodiny
Sviatky od 7:00 do 22:00 hodiny

V čase od 22:00 do 7:00 budú akútne stavy vyšetrované na urgentnom príjme. Poplatky za ambulantnú pohotovostnú službu sa zvýši z 1,99 EUR na sumu 2 EUR. Povolenia na prevádzku ambulancií pevnej siete ambulantnej pohotovostnej služby vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR.

Pevné body ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých:
ZDRAVIE Martin, s.r.o., (Pavla Mudroňa 11, 03 601 Martin)

Pevné body ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast:
Univerzitná nemocnica Martin (Kollárova 2, 036 59 Martin)

Zubno–lekárska pohotovostná služba:
Škultétyho 470/7, 03601 Martin 15:30 – 19:00

Ambulancia LSPP – zubno-lekárska LSPP zubno-lekárska:
Pavla Mudroňa 14, 03601 Martin 15:30 – 19:00

ZDROJ: ŽSK

Komentáre