Požiarom poškodené Millénium dostane nové sklá

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Na marcovom mestskom zastupiteľstve otvorili poslanci rozpočet mesta, ktorý momentálne funguje v krízovom režime. Na výmenu poškodeným skiel na budove Millénia poslanci odsúhlasili 40-tisíc eur.

Návrh zmeny krízového rozpočtu mesta Martin na rok 2017 navrhla vedúca ekonomického odboru Vlasta Grajciarová. Ako dôvod zmeny uviedla stav objektu, ktorý sa po požiari považuje za havarijný, pretože skla na prízemí sú rozbite. Z tohto dôvodu bol objekt uzavretý.

„V roku 2016 poisťovňa Kooperatíva poskytla mestu Martin zálohu na opravu vyhoreného objektu skiel  vo  výške  40-tisíc eur.  Uvedené  finančné  prostriedky  zostali  nepoužité  a  sú  v prebytku hospodárenia za rok 2016.“ dodala vo svojom návrhu Grajciarová.

Na  základe  elektronickej  aukcie zo 4. novembra 2016, bola  uzavretá  zmluva  o  dielo  so  spoločnosťou PROFITING, s.r.o. Martin v hodnote 39.750 eur, ktorá vykoná demontáž poškodenej jestvujúcej fasády, výrobu, dodávku a montáž nových segmentov fasády a súvisiace stavebné práce. Montáž bude realizovaná v pôvodnom systéme s bodovým uchytením a štrukturálnym spojom. Sklá  nemôžu  byť  nahradené  iným  konštrukčným  systémom  a  musia  byť  vyrobené  podľa systémového riešenia v Anglicku značky Pilkington.

Stavebné úpravy spočívajú len nevyhnutých stavebných úpravách rozbitých častí fasády. Komplexné riešenie všetkých požiarom poškodených častí objektu ( interiér, technické inštalácie, vzduchotechnika, niektoré časti fasády) podľa odborných posudkov bude predmetom ďalšej opravy.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre