Pošta Martin 9 (Záturčie) bude dočasne zatvorená

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Pošta Martin 9 (Záturčie) bude od 24. júla 2017 do 4. augusta 2017 dočasne zatvorená. Dôvodom dočasného zatvorenia je využitie prevádzkovo menej náročného obdobia v roku s priemerne najnižším počtom zákazníkov na efektívne riadenie a koncentráciu zamestnancov pôšt na rozhodujúce pošty s vyššou koncentráciou zákazníkov a s dlhšou časovou dostupnosťou. Poštové služby budú v tomto období zabezpečované Poštou 1 Martin.

ZDROJ: Mesto Martin

Komentáre