Poslanec MsZ v Martine Jozef Krištoffy: Lanovka a udalosti posledných dní

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy
Poslanec MsZ v Martine Jozef Krištoffy: Lanovka a udalosti posledných dní
Poslanec MsZ v Martine Jozef Krištoffy: Lanovka a udalosti posledných dní

Lanovku, samozrejme, všetci chceme, ale je tu veľké a nejasné ALE…

Ešte pred pol rokom, v čase komunálnych volieb, o lanovke, o zakliatej investícii, nikto ani nepomyslel. Prešlo pár mesiacov a primátor Danko nás – poslancov, ale aj obyvateľov mesta postavil pred hotovú vec. Ideme stavať lanovku len z finančných prostriedkov mesta Martin.

Neprebehli žiadne diskusie, nebol predložený žiadny investičný plán s reálnym finančným krytím minimálne na najbližšie štyri roky, zoradenie investícií podľa priorít, stav rozpracovaných investícií a ich spolufinancovanie. Neboli urobené žiadne seriózne prepočty a rokovania so zainteresovanými subjektami o lanovke a hlavne s lyžiarskym strediskom. Sami poslanci sme sa o mnohom dozvedali až z internetu. Až nám na stole pristálo znenie navrhovaného uznesenia: „Zámer výstavby kabínkovej lanovej dráhy zo Strání na Martinské hole z finančných prostriedkov mesta Martin.“

Prebehol naozaj búrlivý mesiac s množstvom diskusií a otázok. Práve v komisii Regionálneho rozvoja a cestovného ruchu sme ako v prvej neschválili predkladané uznesenie: „Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu neodporúča na základe aktuálnych podkladov podporiť zámer výstavby kabínkovej lanovej dráhy zo Strání na Martinské hole. Investíciu komisia považuje pre mesto Martin za vysoko rizikovú a neprinášajúcu pre verejnosť primeraný efekt. Komisia požaduje hľadať alternatívne riešenia výstavby spolu s doriešením rekonštrukcie cesty na Martinské hole.“

Pre mňa je investícia v reálnej podobe 12 až 13 miliónov eur z daní obyvateľov mesta Martin (v predkladanom rozpočte v sume 8,5 mil. nie je zahrnutých množstvo súvisiacich nutných spoluinvestícií) neprimerane riziková, a to z týchto dôvodov:

  • Riziko makroekonomickej stagnácie ekonomiky a s tým spojený pokles dopytu po službách.
  • Výpadok príjmu z podielových daní.
  • Investícia do lyžiarskeho strediska je v nedohľadne aj vzhľadom na to, že sa ho majitelia snažia predať.
  • Absencia letných aktivít a zložité pozemkové vzťahy.
  • Nereálnosť vybudovania zjazdovky až k spodnej stanici lanovky, čo by zabezpečilo jej vyťaženosť.
  • Vzhľadom na výšku investície z peňazí Martinčanov, je tu príliš nízka pridaná hodnota pre obyvateľov nášho mesta. Nevyužili by sme viac plaváreň, alebo riadnu multifunkčnú športovú halu, ktorú by sme mohli navštevovať každý deň a stála by tretinu peňazí?
  • Zadĺženosť mesta stúpne zo zdravých 22 % na 37 %, čo by v spojení so splácaním úveru a dotovaním straty mohlo znamenať stop akýmkoľvek iným investíciám, dotáciám do oblasti športu, kultúry, školstva, cestovného ruchu, životného prostredia, sociálnej oblasti, výborov mestských častí a
    obnove mesta.

Jednu nútenú správu sme tu už mali a ledva sme ju zvládli a Martinčania, poviem vám jedno, Turčianska vodárenská spoločnosť je to najcennejšie, čo tu máme a silné záujmové skupiny budú hľadať všemožné prostriedky ako sa k našej vode dostať, pretože exekútor ide vždy po tom najcennejšom…

Čo ma tiež veľmi prekvapilo, primátor ignoruje dopravnú situáciu a nutnosť zahájiť prvé kroky k realizácii východného mestského dopravného okruhu, bez ktorého nám v priebehu 5 – 7 rokov toto mesto počas dopravných špičiek začne kolabovať, budeme stáť v kolónach, deti, peší a cyklisti budú ohrozovaní preplnenou dopravou a autá nám budú smrdieť pod oknami. Ale o tejto téme zas nabudúce.

Čo je však dôležité

Primátor Danko celý materiál obhajoval len ako hlasovanie o zámere – mandát k rokovaniam a ďalším analýzam (ktorý ako štatutár nepotrebuje). Nátlak vyvíjaný na niektorých poslancov vyústil až k trestnému oznámeniu na primátora poslancom Thomkom.

Veľký zlom prišiel ešte na konci májového zastupiteľstva, kedy poslanec Kašuba, po právnej analýze platných uznesení z roku 2013, žiadal o zrušenie týchto uznesení, na základe ktorých už bol vysúťažený hlavný dodávateľ lanovky (Doppelmayr), s lehotou viazanosti uzatvorenia zmluvy do 15.08.2014 a súčasne boli predložené ponuky bánk na úver, ktoré neboli vyhodnotené, nakoľko bola zatiahnutá dlhová brzda zo strany štátu.

Tiež som v tom momente na zastupiteľstve žiadal poslancov o zrušenie platných a vykonateľných uznesení z roku 2013 s tým, že poďme sa rozprávať o 13 miliónovej investícii od nuly, nie na základe nejakých právnych kľučiek s platnosťou uznesení z predminulého volebného obdobia. Dajme si na papier prioritné investície a rozpočet Martina. Trinásti poslanci sme hlasovali za zrušenie platných uznesení a za vyčistenie si stola, sedem sa zdržalo a traja boli proti.

A čo je najšokujúcejšie!

Primátor Danko odmietol podpísať zrušenie uznesení o výstavbe lanovky z roku 2013, čím nepriamo verejne priznal, že vo svojom konaní počítal s platnosťou uznesení, ktoré vtedajšie vedenie poverilo zabezpečiť prípravu a vyhlásenie súťaže na generálneho dodávateľa a tieto uznesenia ho oprávňovali ďalej konať.

Od poslancov potreboval odobriť zámer výstavby z finančných prostriedkov Martinčanov. Jeho prezentácia uznesenia bola zavádzajúca, konal špekulatívne a v demokratickom a verejnosti otvorenom meste odmietol akceptovať rozhodnutie poslancov, ktorí sa postavili primátorovi a rozhodli chrániť obmedzené finančné zdroje mesta Martin, a nesúhlasiť s tak vysokou, nepripravenou, špekulatívnou investíciou z peňazí obyvateľov.

Takéto konanie, kedy primátor nepodpíše uznesenie poslancov v čase, keď je zároveň celá investícia spájaná so špekuláciami a trestným oznámením nemá v našom meste za posledných 12 rokov obdobia Hrnčiara obdobu a väčšinový hlas poslancov, zástupcov občanov, bol v každej situácií akceptovaný.

Ja sa preto pýtam – kto a aký má záujem tak rýchlo a nejasne tlačiť na výstavbu lanovky? Koho záujmy tu riešime? Prečo sa odmieta vyčistiť stôl pri tak vážnej investícií?

Nemali by sme radšej riešiť investície tu v meste, ktoré majú priamy vplyv na nás? Cesty, dopravu, byty, športoviská, plaváreň? Kto chce investovať do zvýšenia hodnoty súkromného strediska, ktoré je na predaj a do vytvorenia pár pracovných miest s nižšou pridanou hodnotou?

Vzhľadom na konanie primátora, neakceptáciu odporúčania komisie Regionálneho rozvoja a ďalších komisií, ignorovanie potreby východného mestského dopravného okruhu, na ktorý od začiatku poukazujem a v blízkej dobe to bude nosná téma nášho mesta, nepodpísanie uznesenia o zrušení uznesení z roku 2013, a hlavne zavádzajúce a špekulatívne konanie primátora Danka, som sa rozhodol vystúpiť z poslaneckého klubu Spoločne pre Martin, z klubu, ktorý doteraz podporoval primátorove kroky a v tejto situácií zostať ako nezaradený poslanec aj v prípade, že by som mal čeliť odvolávaniu z pozície predsedu komisie Regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.

ZDROJ: Ing. Jozef Krištoffy, poslanec MsZ v Martine za mestskú časť Sever

Komentáre