Poľnohospodári ohlásili protestnú jazdu, obmedzenia na cestách

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Polícia v Žiline a Turčianskych Tepliciach upozorňuje na obmedzenie na ceste I/64 medzi Rajcom a Žilinou.

Žilina
V piatok 4. mája 2018 medzi 13.00 až 16. 00 hodinou ohlásili poľnohospodári protestnú jazdu s poľnohospodárskou technikou po trase: Mesto Rajec ul. Kostolná, Hollého ďalej už cesta 1/64 Rajecká – Mostná – Nemocničná – cez križovatku Košická – ďalej smer Ľavobrežná po estakádu v smere Rajec – Prievidza – Rajecká v smere – 1/64 až po Rajec.

Protestnej jazdy by sa mali zúčastniť iba poľnohospodárske traktory z Rajca a je možný predpoklad pripájania sa ostatných traktorov po trase z rôznych poľnohospodárskych subjektov, zoskupení či iných súkromne hospodáriacich roľníkov.

V meste Žilina na Ľavobrežnej je predpoklad zapojenia sa traktorov od Terchovej, ktorí pôjdu ďalej na estakádu v smere Prievidza Rajec a odpoja sa na ul. Mostnej v smere Nemocničná – križovatka Košická a následne výpadovku späť na Terchovú.
Traktory by mali mať označenia protestnej jazdy rôznymi transparentmi.

Turčianske Teplice
V piatok 4. mája 2018 medzi 12.00 až 16. 00 hodinou ohlásili poľnohospodári protestnú jazdu s poľnohospodárskou technikou po trase: Sklené, Dolný Turček, Kremnické Bane, Kremnica ul. J. Langsfelda, J. Horvátha, P. Križku, Matunáková, J. Langsfelda, Kremnické Bane, Dolný Turček, Sklené.

ZDROJ: KR PZ Žilina

Komentáre