Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy v okrese Martin a Turčianske Teplice

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy v okrese Martin a Turčianske Teplice. Pôjde o čiastočné uzávierky na cestách tretích tried v katastri obcí Vrícko, Kláštor pod Znievom – Lazany a Ivančiná.

Obmedzenia dopravy budú od 29. júla 2019 do 30. novembra 2019 kvôli rekonštrukciám mostných objektov.

Doprava bude striedavo riadená cestnou svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu o šírke min. 2,75 m (1/2 vozovky) na cestách. Počas realizácie prác bude doprava riadená prenosným zvislým dopravným značením, zariadeniami a osobami, ktoré budú vykonávať prácu na ceste.

Cesta III/1796 – most 1796-006
Rekonštrukcia mostného objektu č. 1796-006, most cez potok Vríca v katastri obce Vrícko.

Cesta III/2158 – most 2158-001
Rekonštrukcia mostného objektu cez potok Vríca v katastri obce Kláštor pod Znievom-Lazany.

Cesta III/2181 – most 2181-003
Rekonštrukcia mostného objektu cez rieku Turiec v katastri obce Ivančiná.

Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v týchto úsekoch, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia, zariadení a osôb riadiacich dopravu.

ZDROJ: KR PZ Žilina, foto: ilustračné

Komentáre