Policajná kvapka krvi, dobrovoľní darcovia darovali už viac ako 147 litrov krvi

Krimi, Správy z regiónu, Všetky správy

V stredu 27. septembra 2017 od 08.00 hodiny prebiehala na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Žiline dobrovoľná akcia pod názvom „Policajná kvapka krvi“. 

Záštitu nad ušľachtilou akciou prevzal zástupca riaditeľa krajského riaditeľstva plk. JUDr. Jozef Tomana, ktorý ju aj inicioval (V uplynulých troch rokoch zorganizovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline už päť akcií „Policajná kvapka krvi“ v máji a v novembri 2015, v apríli a v novembri 2016 a v apríli 2017. Celkovo sa na nich zúčastnilo 297 dobrovoľných darcov krvi, ktorí darovali viac ako 126.000 – stodvadsaťšesťtisíc mililitrov krvi).

Policajná kvapka krvi, dobrovoľní darcovia darovali už viac ako 147 litrov krvi

Cieľom akcie bolo neustále podporovať darovanie krvi, tohto nenahraditeľného orgánu, a tak naďalej rozširovať rady dobrovoľných darcov krvi aj na krajskom riaditeľstve. O dobrovoľné darovanie krvi prejavilo záujem celkovo 51 dobrovoľných darcov krvi. Okrem policajtov darovali krv občianski zamestnanci aj z Centra podpory Žilina. Celkovo bolo darovaných takmer 22.000 (dvadsaťdvatisíc) mililitrov krvi. Medzi dobrovoľnými darcami boli viacerí, ktorí sú viacnásobnými darcami krvi a držiteľmi Jánskeho plakety. Krv darovali aj prvodarcovia. Policajti aj takouto formou chceli naplniť poslanie polície „Pomáhať a chrániť“.

Akcia nebola určite posledná a krajské riaditeľstvo bude aj v budúcnosti organizovať „Policajnú kvapku krvi“, a tak nezištne pomáhať tým, ktorí to bezprostredne potrebujú.

Policajná kvapka krvi, dobrovoľní darcovia darovali už viac ako 147 litrov krvi

Policajná kvapka krvi, dobrovoľní darcovia darovali už viac ako 147 litrov krvi

Policajná kvapka krvi, dobrovoľní darcovia darovali už viac ako 147 litrov krvi

ZDROJ: PZ SR

Komentáre