Podvečer so Štúdiom Pivnica v záhrade Slovenského národného múzea

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Dňa 27. augusta 2018 sa v záhrade Slovenského národného múzea v Martine uskutočnil v rámci projektu Štúdio Pivnica – Začíname koncert pražského klavírneho zoskupenia s názvom Quasi Trio, ktoré pôsobí v zostave: Roman Hranička (husle), Judita Škodová (violončelo), Kateřina Ochmanová (klavír) a ako hosť sa predstavil Vladimír Šlepec (tenor).

Počas koncertu zaznela komorná hudba J. Haydna, W.A. Mozarta, A. Dvořáka, V. Nováka a S. Rachmaninova. Spomedzi mnohých efektívnych snáh občianskych združení, ktoré sa tomuto priestoru venujú, bolo priniesť do priestoru záhrady SNM kultúrny a umelecký éthos prostredníctvom hudobného umenia. Nakoľko je záhrada aj vynikajúcim miestom pre výstavy, organizátori sa rozhodli usporiadať aj výstavu fotografií mladej martinskej fotografky Kristíny Krupcovej s názvom „Čo cítiš?“. Podujatie bolo spojené s vínnou ochutnávkou, ktorou podporila podujatie vinotéka Sommelier Martin.

Projekt ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNAME je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Spoluorganizátormi podujatia boli Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Slovenské národné múzeum v Martine a vinotéka Sommelier Martin.

Všetkým účastníkom podujatia ďakujeme a veríme, že sa budeme na podujatiach Štúdia stretávať i naďalej!

ZDROJ: Za Štúdio Pivnica – Vladimír Šlepec, foto: Matej Bórik – Združenie METRO

Komentáre