Podpora športu a vzdelávania detí a mládeže sú prioritami Nadácie Kia Motors Slovakia

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Nadácia Kia Motors Slovakia („nadácia“) sa aj v roku 2017 zameriava na rozvoj príležitostí a nových aktivít pre deti a mládež v žilinskom regióne. Kľúčové oblasti podpory sú šport, vzdelávanie a revitalizácia verejných priestranstiev. Medzi najvýznamnejšie projekty za prvých 8 mesiacov patria zamestnanecké grantové programy  

„Vzdelávanie v regióne“ a „Šport v regióne“, Automobilová junior akadémia, Detská anglická univerzita, Vodičské preukazy pre deti z detských domovov, či podpora znevýhodnených športovcov. Nadácia podporila od začiatku roka 2017 zatiaľ 102 projektov sumou 736 000 eur.

Podpora športu a vzdelávania detí a mládeže sú prioritami Nadácie Kia Motors Slovakia
Technické vzdelávanie

Medzi vzdelávacími aktivitami sa už viac rokov teší obľube Detská anglická univerzita, ktorá má každým rokom viac detí. Brány Vzdelávacieho strediska spoločnosti Kia Motors Slovakia v Gbeľanoch sa počas letných prázdnin otvorili na štyri týždne pre takmer 240 žiakov základných škôl, ktorí sa hravou formou zlepšovali v anglickom jazyku pri riešení úloh rôznych tém z histórie. Nadácia v budúcom školskom roku pripravuje nový projekt pre materské, základné a  stredné školy zameraný na rozvoj technických zručností detí a mládeže.

„Aktuálne nadácia realizuje v spolupráci s mestom Žilina druhú etapu obnovy Parku Ľudovíta Štúra, kde tento rok investujeme 82 000 eur. Druhým významným projektom, ktorý sa teší priazni Žilinčanov ako aj občanov celého kraja je renovácia Gastroenterologického oddelenia a Liečebne dlhodobo chorých vo Fakultnej Nemocnici s poliklinikou v Žiline s predpokladaným rozpočtom 115 000 eur,“ informoval správca nadácie Dušan Dvořák.

Podpora športu a vzdelávania detí a mládeže sú prioritami Nadácie Kia Motors Slovakia
Škola ako v úli

Nadácia pokračuje aj v rozvoji cyklistiky v Žilinskom kraji. Z plánovaného rozpočtu 370 000 eur sa bude financovať budovanie nových cyklochodníkov, značenie cyklotrás v regióne, obstaranie cykloboxov a stojanov pre mesto Žilina. Výnimočným projektom pri Vodnom diele Žilina v tesnej blízkosti cyklotrasy BikeKIA bude vybudovanie 180 metrovej pumptrackovej dráhy pre širokú verejnosť. Jazdiť na dráhe budú môcť cyklisti, kolobežkári, korčuliari, či skejtbordisti s cieľom zdokonaľovať si svoje zručnosti, sebadôveru ako aj  fyzickú kondíciu.

Podpora športu a vzdelávania detí a mládeže sú prioritami Nadácie Kia Motors Slovakia
Detská anglická univerzita

 Nadácia Kia Motors Slovakia (nadácia) vznikla oficiálne v roku 2013, vlastné aktivity a projekty realizuje od roku 2016. Nadáciu založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. ako nositeľa svojich verejnoprospešných projektov v žilinskom regióne.
Nadácia adresuje pomoc pre oblasť športu, rozvoj vzdelávania, revitalizáciu verejných priestranstiev a podporu dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Ambíciou nadácie je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale stimulovať zmeny, ktoré robia z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život.
Od začiatku svojich aktivít v roku 2016 podporila Nadácia Kia Motors Slovakia viac ako 280 projektov v celkovej sume 2,3 milióna eur.

ZDROJ: TS Nadácia Kia Motors Slovakia

Komentáre