Rozprávali sme sa s Miroslavom Ondrušom, autorizovaným bezpečnostným technikom a technikom požiarnej ochrany zo spoločnosti BEXPO

Rozprávali sme sa s Miroslavom Ondrušom, autorizovaným bezpečnostným technikom a technikom požiarnej ochrany zo spoločnosti BEXPO

Rozprávali sme sa s Miroslavom Ondrušom, autorizovaným bezpečnostným technikom a technikom požiarnej ochrany zo spoločnosti BEXPO

Komentáre