Pocitové mapy odhalili, kde sa cítia Martinčania najlepšie aj najhoršie

Obyvatelia Martina dostali možnosť vyjadriť sa online, ktoré verejné priestory radi navštevujú, ktoré sa im naopak nepáčia, ako sú spokojní a nespokojní so zeleňou, dopravou, v ktorých miestach sa cítia a necítia bezpečne.

Umožňuje im to projekt pocitových máp, za ktorým stoja košickí architekti. Do Martina ho prinieslo občianske združenie Kľuč od Martina.

Pocitová mapa je nástroj, ktorý ponúka možnosť aktívneho zapojenia občanov do zberu informácií a názorov na verejné priestory vybraných slovenských miest. Ide o prostriedok participatívnej tvorby verejného priestoru.

Pocitové mapy tak vytvárajú jeden z podporných podkladov pre plánovanie investičných akcií, vytváranie koncepcií dopravy, či zelene.

Ako to funguje?

Do mapy sa postupne označujú miesta, ktoré sa budú pridržiavať štyroch kategórií; Atraktívnosť priestorov, Doprava, Zeleň a Bezpečnosť. Každá kategória obsahuje dve otázky.

Dokopy je 8 otázok. Ku každej otázke môžete označiť aj viacero miest. Taktiež môžete pridať stručný popisu, prečo sa vám dané miesto páči, alebo nepáči.

https://www.pocitovamapa.sk/martin-2018/

Poďme sa pozrieť bližšie na výstupy, ktoré sa zozbierali vďaka občanom k 7. októbru 2018. Interaktívne výsledky nájdete tu.

Ktoré verejné priestory radi navštevujete vzhľadom na celkovú kvalitu priestoru?

Počet respondentov: 168. Počet pocitov: 358

Pocitové mapy odhalili, kde sa cítia Martinčania najlepšie aj najhoršie

Ktoré verejné priestory sa vám nepáčia kvôli celkovému zanedbaniu (povrchy, lavičky, koše, funkcie, iné)?

Počet respondentov: 168. Počet pocitov: 396

Pocitové mapy odhalili, kde sa cítia Martinčania najlepšie aj najhoršie

V ktorých miestach sa vám dobre pohybuje pešo a na bicykli?

Počet respondentov: 168. Počet pocitov: 191

Pocitové mapy odhalili, kde sa cítia Martinčania najlepšie aj najhoršie

Kde vnímate dopravné ohrozenie alebo bariéry v pohybe (priechody, parkovanie, cyklotrasy, chodníky, iné)?

Počet respondentov: 168. Počet pocitov: 351

Pocitové mapy odhalili, kde sa cítia Martinčania najlepšie aj najhoršie

V ktorých miestach pociťujete dostatok kvalitnej a upravenej zelene?

Počet respondentov: 168. Počet pocitov: 223

Pocitové mapy odhalili, kde sa cítia Martinčania najlepšie aj najhoršie

Kde je nedostatok kvalitnej zelene, alebo jej nedostatočná údržba?

Počet respondentov: 168. Počet pocitov: 320

Pocitové mapy odhalili, kde sa cítia Martinčania najlepšie aj najhoršie

V ktorých miestach sa cítite bezpečne? (osvetlenie a tmavé kúty, dopravná bezpečnosť, hra s deťmi, iné)

Počet respondentov: 168. Počet pocitov: 145

Pocitové mapy odhalili, kde sa cítia Martinčania najlepšie aj najhoršie

V ktorých miestach sa necítite bezpečne (osvetlenie a tmavé kúty, dopravná bezpečnosť, hra s deťmi, iné)

Počet respondentov: 168. Počet pocitov: 439

Pocitové mapy odhalili, kde sa cítia Martinčania najlepšie aj najhoršie

ZDROJ: Turčania.sk, www.pocitovamapa.sk

Komentáre