Počet nehôd na železničných tratiach aj priecestiach výrazne stúpa

Krimi, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Železnice Slovenskej republiky zaznamenali na tratiach počas prvých šiestich mesiacov tohto roka 117 nehôd, je to až o 22 prípadov viac ako v rovnakom období minulého roka. Medzi takéto nehody zaraďujeme zrážku a vykoľajenie vlaku, požiar koľajového vozidla, zranenie osoby spôsobené pohybom koľajového vozidla a iné nehody, ktoré vznikajú najmä pri posune.

Pri nehodách na železničných priecestiach a zrážkach vlakov s osobami došlo celkovo k 48 smrteľným zraneniam. Všetky nehody sa stali z viny vodičov, chodcov a osôb, ktoré, bohužiaľ, vedome riskovali svoje životy, zbytočne sa ponáhľali alebo podcenili nebezpečenstvo svojho nezodpovedného správania sa pri prejazde cez železničné priecestie či pri prechode cez železničnú trať a na miestach, kde je to vyslovene zakázané.

Nehody na žel. priecestiach Nehody mimo žel. priecestí Nehody celkovo
29 88 117

V dôsledku nehôd na tratiach ŽSR, ktoré sa stali mimo železničných priecestí, zraneniam podľahlo celkovo 44 osôb. V týchto prípadoch išlo o 13 osôb, ktoré sa pohybovali v koľajisku neoprávnene, o 1 cestujúceho a o 30 prípadov samovraždy. Počty týchto nehôd sa oproti 1. polroku minulého roka zvýšili, a to až o 10 usmrtených osôb.

Smrteľmé zranenie
Polrok 2016 Polrok 2017
Počet Z toho samovrážd Počet Z toho samovrážd
34 24 44 30

Ťažko zranených bolo 14 osôb, rovnako ako v tomto období v minulom roku, klesol počet pokusov o samovraždu na 2 prípady.

Ťažké zranenie
Polrok 2016 Polrok 2017
Počet Z toho pokusov o samovraždu Počet Z toho pokusov o samovraždu
14 4 14 2

Železnice opakovane upozorňujú na ľahostajnosť osôb pohybujúcich sa v okolí železničných tratí a priecestí. Preto ŽSR vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate a k dodržiavaniu ustanovení zákona o premávke na pozemných komunikáciách a zákona o dráhach.

Počet nehôd na železničných priecestiach taktiež stúpa

ŽSR zaznamenali za prvého polroka 29 prípadov nehôd na železničnom priecestí, čo je o 11 viac ako v rovnakom období minulého roka. Zrážku s vlakom neprežili 4 užívatelia priecestia, teda vodiči, cyklisti a chodci, tento počet sa od prvého polroka 2016 nelíši. Stúpol však počet ťažko zranených – zo 6 na 10.

1.      polrok 2016 1.      polrok 2017
Počet nehôd na žel. priecestiach 18 29

ŽSR neustále upozorňujú  na nezodpovedné správanie až hazard vodičov pri prejazde cez priecestie. Vodičom  stále chýba dostatočná pozornosť a svojou nedbanlivosťou spôsobujú správcovi železničnej infraštruktúry nemalé materiálne škody.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v tejto súvislosti apelujú na vodičov, aby pri  prejazde cez železničné priecestia boli pozornejší a ohľaduplnejší, dodržiavali zákon o premávke na pozemných komunikáciách.

Pre vodičov, cyklistov, chodcov aj motocyklistov platí, že pri križovaní železnice a cesty má železnica vždy prednosť. Pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne a najmä presvedčiť sa, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/hod., a to 50 m pred priecestím.

Vodič nesmie vojsť na železničné priecestie, ak:

– sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

– sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

– sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory,

– už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie,

– osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu,

– situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde.

ZDROJ: Železnice Slovenskej republiky

Komentáre