Počet cestujúcich vo vlakoch ZSSK stúpol o 10 %

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa prvých osem mesiacov tohto roka darilo a viaceré opatrenia súčasného predstavenstva priniesli svoje ovocie. Narástol aj záujem verejnosti o cestovanie vlakmi, ktoré má v porovnaní s osobnou automobilovou dopravou viacero výhod. K zvýšenej mobilite Slovákov prispel aj pokles nezamestnanosti a hospodársky rast krajiny.

„Naším strategickým plánom je zrealizovať viac vlakových kilometrov, prepravovať viac cestujúcich a lepšie využívať kapacity a majetok spoločnosti,“ zjednodušuje víziu vedenia Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „To si, samozrejme, vyžaduje vážne zmeny v usporiadaní firmy a tiež v efektivite jej zamestnancov,“ dodáva F. Hlubocký.

Spoločnosť sa skutočne mení: procesy sa zefektívnili tak, že ten istý počet zamestnancov vyprodukuje viac ako pred rokom, lepšia organizácia práce a motivovanie najlepších zamestnancov skracujú doby opráv a obehovosti techniky, detailne sa sledujú nastavenia spojov a ich prípoje, modernizuje sa vozový park. Spoločnosť sa tiež snaží aktívnejšie komunikovať a predávať svoje služby prostredníctvom kampaní a sociálnych sietí.

Za prvých osem mesiacov vzrástol počet prepravených cestujúcich vo vlakoch ZSSK vedených vo verejnom záujme (teda bez IC vlakov) o 10,4 %, čo svedčí nielen o zvýšenej popularite vlakovej dopravy, ale aj o správnosti viacerých rozhodnutí. ZSSK tak prepravila za prvých osem mesiacov viac ako 47 mil. ľudí (bez IC vlakov).

V súvislosti so zvýšením počtu cestujúcich ZSSK zaznamenala aj rast tržieb z prepravy cestujúcich vo vlakoch vedených vo verejnom záujme (opäť bez zarátania tržieb z IC vlakov). Tie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpli o 7,32 %.

„Významne vzrástla produktivita práce, čo spôsobilo viac ako desaťpercentný pokles nákladov na prepravu jedného cestujúceho vo verejnom záujme (osobokilometer),“ hovorí Patrik Horný, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu ZSSK a dodáva: „To znamená, že za každé jedno štátom investované euro vieme prepraviť viac ľudí ako pred rokom.“

Produktivita práce z výkonov (osobokilometer/zamestnanec) medziročne vzrástla o 17,60 %, pričom úspora nákladov na osobokilometer vo verejnom záujme (pri porovnaní prvých polrokov 2017 a 2016) predstavovala 10,85 %.

„Samozrejme, nie všetko sa dá robiť len formou jednorazových manažérskych rozhodnutí,“ konštatuje F. Hlubocký. „Od roku 1996 sme zmodernizovali a obmenili takmer polovicu nášho vozového parku, no tá väčšia časť je ešte pred nami. Preto máme do roku 2030 rozpracovaných viacero modernizačných projektov, ktoré nám umožnia prepravovať na úrovni viac ako 100 miliónov cestujúcich ročne. Navyše, ZSSK funguje na štandardnom pracovnom trhu a denne sme konfrontovaní s výzvami, ktoré prináša hospodársky rast a konkurencia. Aj preto sme nedávno menili motivačný systém a významne zvyšovali platy našim najkvalifikovanejším rušňovodičom a zamestnancom v údržbe. V tejto oblasti pripravujeme ďalšie zmeny.“

ZSSK patrí medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku s takmer 6000 zamestnancami, ktorých priemerná mzda (za január až august 2017) dosahuje viac ako 1000 eur.

„Moderná koľajová doprava predstavuje budúcnosť verejnej dopravy v Európe vrátane Slovenska. Je ekologická, pohodlná a stále rýchlejšia,“ uzatvára F. Hlubocký a dodáva: „Železničná doprava musí byť kostrou dopravného systému moderného európskeho štátu. Verím, že v spolupráci s ministerstvom dopravy a výstavby dokážeme zvýšiť investície nielen do našej techniky, ale aj do infraštruktúry. Aj preto sme v ZSSK iniciovali na jar konferenciu a viacero stretnutí so samosprávami na tému rozvoja regionálnej dopravy. Medzi naše priority patrí preto aj podpora výstavby trate Bratislava – Nitra, ktorú považujeme pre rozvoj slovenskej železničnej dopravy za jednu z kľúčových. V júni som sa preto stretol s predsedom NSK i primátorom Nitry, ktorí náš postoj k tejto investícii podporili.“

ZDROJ: Hovorca Tomáš Kováč

Komentáre