Počet bezdomovcov v meste Martin nerastie

Správy hlavné, Správy z regiónu

Počet bezdomovcov v meste Martin nerastieMesto Martin v spolupráci s Policajným zborom a mestskou políciou každoročne v decembri realizuje lokalizáciu bezdomovcov. Posledná lokalizácia ukázala, že počet bezdomovcov v meste nerastie a takisto sa nemenia ani lokality, v ktorých sa zdržujú.

Bezdomovectvo je celosvetovým problémom, ktorý sa netýka len postihnutých jednotlivcov, ale celej spoločnosti. Bezdomovci – ľudia bez domova, stratili zázemie, životné istoty a stali sa spoločensky vylúčenými. Jediným spôsobom ako tomuto problému čeliť je snažiť sa o opätovné zaradenie jednotlivcov do spoločnosti, čo však častokrát nie je možné.

Mesto Martin pravidelne monitoruje množstvo a pohyb bezdomovcov na svojom území a v rámci svojich možností sa snaží ľuďom bez domova vytvárať možnosti na návrat do spoločnosti a šancu na nový začiatok. Jednou z aktivít, ktoré realizuje v predvianočnom období je lokalizácia bezdomovcov spojená s rozdávaním vianočného šalátu s rezňom, teplého oblečenia a diek pred nadchádzajúcimi mrazmi.

„Problematika bezdomovectva a samotná sociálna práca s bezdomovcami sú náročnými oblasťami pre všetky samosprávy. U nás v Martine sa preto snažíme v spolupráci s políciou celoročne pracovať s tými, ktorí o to majú záujem a vytvárať im možnosti na riešenie ich komplikovanej situácie,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová. Výsledkom posledného monitoringu bol takmer nezmenený počet bezdomovcov, ktorí sa nachádzali v pre nich typických lokalitách. „V rámci poslednej lokalizácie sme sa opäť zamerali na Cintorín hrdinov SNP v Priekope, kruhový objazd v Záturčí, futbalový štadión, lúku za pivovarom v Záturčí, podchody a nocľaháreň na Kameni. Ide o lokality, kde sa bezdomovci dlhodobo najviac zdržujú. Celkovo môžeme zhodnotiť, že v Martine naďalej máme do 120 bezdomovcov, ktorí sú buď na ulici alebo sa zdržujú v nízkoprahových zariadeniach sociálnych služieb. Jednoznačným pozitívom tohto roka je, že v jednotlivých lokalitách sa nenachádzalo žiadne dieťa,“ vysvetlila Katarína Tomášová, vedúca odboru spoločenských služieb, ktorý monitoring organizuje. Sviatočná pomoc zo strany mesta a polície sa stretla s pozitívnymi ohlasmi a zároveň poskytla množstvo námetov na skvalitnenie sociálnych služieb v tejto oblasti v nasledujúcich rokoch.

ZDROJ: Mesto Martin, foto: ilustračné

Komentáre