Počas apríla bude rozkopávka na ulici Hollého a ulici V. Žingora

Počas apríla bude rozkopávka na ulici Hollého a ulici V. Žingora

Počas apríla bude rozkopávka na ulici Hollého a ulici V. Žingora

Komentáre