Po roku sa stretli fotografi z Turca na postupovej súťaži AMFO 2019

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V stredu 17. apríla 2019 sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnila vernisáž spojená s vyhodnotením už 46. ročníka regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019.

Poslaním súťaže je podporovať amatérsku fotografickú tvorbu, ako aj objavovať a podporovať mladé talenty. Zároveň poskytuje priestor k prezentácii a konfrontácii výsledkov fotografickej tvorby na regionálnej úrovni. Súťaž má ambíciu pomáhať vzájomnej konfrontácii prác, a zároveň majú fotografi možnosť získať cenné rady od členov odbornej poroty.

Práce prihlásené do tohtoročného regionálneho kola hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Helena Šišková ArtD., Michal Lašut a Marián Závacký.

„Veľký prínos tejto súťaže vidím práve v tvorbe začínajúcich autorov, ktorí sa zaoberajú nielen estetikou fotografického obrazu, ale hľadajú aj nové obrazové symboly a metafory, ktoré vkladajú do svojich fotografií. Negatíva vidím v absencii čiernobielej fotografie a hlavne živej reportážnej fotografie. Častým javom je neprimeraná farebná úprava práve v krajinárskej fotografii, kde postačí len vystihnúť ten pravý okamih a stlačiť spúšť,“ povedala v rámci rozboru súťaže predsedníčka poroty Helena Šišková.

V aktuálnom ročníku sa do súťaže prihlásilo 28 autorov s kolekciou 150 fotografií

Porota udelila spolu 25 ocenení. Na krajskej súťaži náš región bude reprezentovať vybraná kolekcia 70 fotografií, ktorú si do 13. mája 2019 môžete pozrieť v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Oceneným, ako aj postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. Najbližšie na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 19. 6. 2019 vo vestibule Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

Súťažnú prehliadku pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

AMFO 2019 – výsledková listina

I. skupina – autori do 16 rokov:
Čiernobiela fotografia
Čestné uznanie:
Karin Szalayová – Nevinné
Farebná fotografia
1. miesto – Karin Szalayová – Okno nádeje a Cesta do neznáma

II. skupina – autori do 21 rokov:
Čiernobiela fotografia
1. miesto – Zuzana Ľudviková – V spojení
2. miesto – Zuzana Ľudviková – Stratená
3. miesto – Filip Galo – (Bez)Nádej
Farebná fotografia
1. miesto – Matej Kanaš – Vír myšlienok a Strážcka brány
2. miesto – Veronika Bugáňová – Listové tajomstvo
3. miesto – Mária Dvorščíková – Maroško, Naposledy, Konečná

III. skupina – autori nad 21 rokov:
Čiernobiela fotografia
1. miesto – Roman Adamjak – Lumino
2. miesto – Michal Orlický – Esíčko a Do chrámu
3. miesto – Michaea Hubert – Na Pašu a Zasnená
Čestné uznanie
Zdeno Ziman – Reflexie – meteor a Reflexie – paralerný vesmír
Michaela Hubert – Opora
Miroslav Lechan – Sestričky
Farebná fotografia
1. miesto – Gustáv Hegedüš – Číslo 401 a Bozk
2. miesto – Marián Herčút – Modráčik 1 a Modráčik 2
3. miesto – Mário Veverka – Žeriav kráľovský
Čestné uznanie
Michal Orlický – Pred búrkou
Michaela Hubert – Čas na rozprávku
Ladislav Galamboš – Brehy
Jozef Morgoš – Ráno v Turci

Cykly a seriály
1. miesto – Michaela Hubert – Reliéf ženského tela
2. miesto – Jozef Urban – Nezdolaná prekážka
3. miesto – Jozef Morgoš – Premeny Turca

Multimediálma prezentácia
Čestné uznanie:
Mária Dvorščíková – Malá ukážka prečínskeho minulého, ale zároveň súčasného života

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708
tel: 043/ 4132394
http: www.tks.sk

Komentáre