Petíciu za zákaz držania psov na reťazi podpísalo viac ako 50-tisíc občanov

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Petíciu za zákaz držania psov na reťazi. Podpísalo ju viac ako 50-tisíc občanov

Petíciu požadujúcu zakázať na Slovensku držanie psov na reťazi podpísalo 50 580 občanov Slovenska. V piatok 12. júla ju občianske združenie Sloboda zvierat odovzdalo ministerstvu pôdohospodárstva (MPRV).

Petícia je súčasťou kampane Reťaz je väzenie, ktorá upozorňuje na zúfalé životné podmienky tisícov slovenských psov, ktoré strávia na reťazi celý svoj život a odhaľuje nedostatky súčasnej
legislatívy.

Doposiaľ platná vyhláška 123/2008 povoľovala držanie psov na reťazi za istých podmienok: reťaz nesmie byť kratšia ako 2,5m, musí mať otočnú karabínu a psovi ju možno pripnúť len na riadny
obojok s nastaviteľným obvodom. Vyhláška tiež prikazovala umožniť psovi denný voľný pohyb bez uviazania.

MPRV v júni navrhlo novú vyhlášku o ochrane spoločenských zvierat, ktorá však reťaze opäť povoľuje, v § 4 uvádza: „Uviazanie psa na reťazi alebo inom podobnom prostriedku na uväzovanie
(ďalej len „reťaz“) sa nepovažuje za vhodný spôsob chovu psa alebo držby psa z hľadiska zabezpečenia jeho ochrany a pohody. Ak je nevyhnutné držať psa na reťazi za účelom
zabezpečenia ochrany ľudí alebo zvierat alebo z iného dôležitého dôvodu, musí mať pes denne umožnený voľný pohyb bez uviazania…“

Predsedníčka Slobody zvierat, Pavla Dugovičová vysvetľuje: „Dodržiavanie tohto ustanovenia v praxi nie je možné kontrolovať. Aj majitelia, ktorí svojho psa držia permanentne na reťazi, pri
kontrole uvádzajú, že psa denne púšťajú, že behá v noci a stráži alebo že je uviazaný len na chvíľu, lebo sa ho bojí poštárka, dieťa… Opak môžu dokázať často len nahlasovatelia, zväčša
susedia, ktorí však svedčiť odmietajú a trvajú na anonymite. Výsledkom sú tisíce psov, ktoré na reťazi strávia celý svoj život a v zmysle platnej legislatívy im nemožno pomôcť.“

V návrhu vyhlášky sa ďalej píše: „Pes uviazaný na reťazi musí mať dostatočne široký obojok s nastaviteľným obvodom, aby sa predchádzalo jeho zarezávaniu do kože. Ak je reťaz psa
pripevnená pohyblivým spôsobom k vodiacemu lanku, musí mať pes možnosť pohybovať sa pozdĺž vodiaceho lanka v dĺžke najmenej 5 m a do strany najmenej 2 m v oboch smeroch. Ak je reťaz
pripevnená iným spôsobom, musí mať dĺžku najmenej štvornásobku dĺžky tela psa meranej od hrotu nosa po sedací hrboľ, najmenej však 2,5 m, musí byť vybavená dvoma otáčavými kolíkmi
zabraňujúcimi skráteniu reťaze…“

Linka proti krutosti (LPK) Slobody zvierat denne prijíma desiatky podnetov verejnosti, v 90% ide o psov na reťaziach. Pri kontrole na mieste všetci majitelia tvrdia, že psa púšťajú a nie je
v možnostiach inšpektorov Slobody zvierat ani štátnych inšpektorov RVPS dokázať, že pes nie je púšťaný.

Pes patrí medzi spoločenské zvieratá s pomerne vysokými nárokmi na uspokojovanie fyzických, mentálnych a sociálnych potrieb. Okrem pravidelného kontaktu s človekom potrebuje dennú
aktivitu v podobe vychádzok, výcviku a voľného pohybu. Reťaz psovi bráni v pohybe, kontakte s človekom a prostredím. Výsledkom býva trvalé poškodenie zdravia a poruchy správania (atrofia
svalstva, problémy s kĺbmi, slabá kondícia, agresivita, apatia či sebadeštrukčné správanie – ohrýzanie vlastných častí tela – chvosta, labiek).

„Zvieratá z reťazí sú naše najvážnejšie prípady: reťaze, drôty či špagáty im často bolestivo vrastajú do podkožia krku, pretože ich psíkom založia priamo na krk ešte ako šteňatám,“ hovorí
Dugovičová a dodáva: „Roky skúseností v teréne nám ukazujú, že reťaz ide takmer vždy ruka v ruke s celkovým vážnym zanedbaním zvieraťa – bývajú podvýživené, choré, s neošetrenými
zraneniami, plné parazitov, ustráchané a zlomené. Nevieme si predstaviť, že novonavrhnutá vyhláška pomôže k lepšej ochrane zdravia a pohody zvierat. Naopak, vymôcť jej dodržiavanie
v praxi bude podľa nás ešte zložitejšie.“

Koordinátorka kampane Silvia Čaňová dopĺňa: „Reťaze sú prežitým škodlivým zvykom, ktorý nepatrí do 21. storočia. Hlas viac ako 50-tisíc občanov pod našou petíciou považujeme za silné
a jasné nie reťaziam.“

ZDROJ: Sloboda zvierat, foto: ilustračné, pixabay.com

Komentáre