Parkovanie v Štúrovej štvrti

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Jednou z priorít poslancov mestskej časti Stred je uspokojiť čo najviac obyvateľov s parkovaním v Štúrovej štvrti.

Problém je v tom, že mnohé pozemky, ktoré sú po obvode Štúrovej štvrte nepatria mestu, ale sú v súkromných rukách. Napriek tomu sa poslancom MČ Stred v spolupráci s majetkovo-právnym odborom MsÚ podarilo vymeniť pozemky a tak vzniklo tento rok veľké parkovisko vo východnej časti štvrte. Oproti nemu sa zrekonštruovali staršie parkovacie plochy, na ktorých je nový asfalt a vodorovné dopravné značenie. Tak isto sa vyasfaltovali dve menšie parkoviská zo severnej strany štvrte. Na južnej strane (smer kino Moskva) pribudli pred štyrmi rokmi parkovacie miesta v spolupráci so súkromníkom, ktorému patria okolité pozemky.

Zo severnej strany  Štúrovej štvrte (vchod od MsÚ) sa nedávno ozvali obyvatelia bytovky č. 21 a č.23, ktorí požadujú riešiť problémy s vjazdom a parkovaním áut pri ich bytovke. Žiadajú vyznačiť pred ich domom vodorovné dopravné značenie, aby tu mohli bez obáv parkovať. Takto by tam mohlo vzniknúť asi 5 pozdĺžnych parkovacích miest.

Poslanci Igor Homola a Bruno Horecký riešili tento problém s obyvateľmi bytovky na mieste činu a požiadali Turiec a.s. o urýchlené riešenie. Okrem toho na žiadosť poslancov VMČ Stred Útvar hlavného architekta mesta Martin vypracoval návrh ďalších päť parkovacích miest blízko tejto bytovky.

Všetky požiadavky išli do zápisu VMČ Stred a budú sa nimi zaoberať a posudzovať ich odborníci na mestskom úrade. Po prípadnom kladnom stanovisku, VMČ Stred investuje opäť do výstavby nových parkovacích miest v Štúrovom námestí k spokojnosti obyvateľov.

„Do vnútroblokov Štúrky určite nepôjdeme, lebo chceme zachovať kľudnú oázu vo vnútri tejto obľúbenej štvrte, “ ubezpečili na záver obyvateľov Štúrovej štvrte obidvaja poslanci mestskej časti Stred I.Homola a B.Horecký

ZDROJ: Mgr. Michaela Černeková, foto: Mesto Martin

Komentáre

ARC PUB MARTIN