Park na Jilemnického ul. si zaslúži kompletnú revitalizáciu

Správy z regiónu, TOP_2

„V mestskej časti Sever sme sa počas jari, v rámci možností, ktoré nám opatrenia proti šíreniu koronavírusu umožňovali,snažili využiť čas a finančné prostriedky čo najefektívnejšie,“ hovorí pre MN predseda VMČ Sever Jozef Krištoffy a vzápätí pokračuje: „Prvou investíciou sme mierne rozšírili a zrekonštruovali parkovaciu plochu pri bývalej kotolni pri bytových domoch na Ul. budovateľov (5 a 6), kde sa momentálne nachádza 15 parkovacích miest. Po skončení prác sa mechanizmy presunuli medzi bytové domy na Jilemnického ul. (5 – 7), kde sme taktiež mierne prehĺbili a rozšírili parkovaciu plochu, čím vzniklo 13 plnohodnotných parkovacích miest, a zároveň sme komunikáciu sprejazdnili aj smerom k Nálepkovej ul., aby mohla byť táto plocha využívaná obyvateľmi všetkých priľahlých bytových domov. Vďaka miernej úprave projektu sa nám podarilo zachovať viac zelene aj zdravý strom. Z finančných prostriedkov mesta Martin sa podarilo zrealizovať komplexnú rekonštrukciu cesty na Ul. Červenej armády (od jednosmerky po „slimák“) a časť cesty na Komenského ul. popred Lidl. Asfaltéri sa realizovali aj na časti Severnej ul. od katastra smerom k sociálnemu zariadeniu Medik-M. Samozrejme, máme množstvo požiadaviek a plánov, ktoré by sme radi zhmotnili v blízkom období. Všetko však bude závisieť od množstva finančných prostriedkov, ktoré budeme mať k dispozícií pre našu mestskú časť Sever. Ako priority by som spomenul aspoň parkovisko pri bytových domoch na Jilemnického ul. (2 a 55). Cesta, chodník a parkovacie plochy okolo ZŠ Dubčeka, chodník na Palkovičovej ul. a riešenie parkovania na Bellovej ul. a Ul. Rumunskej armády. Ako významnú zónu celomestského významu považujeme park na Jilemnického ul., ktorý vzhľadom na to, že sa tu nachádza pietne miesto a pamätník SNP („Pušky“) si zaslúži kompletnú revitalizáciu, ktorú by sme radi realizovali v najbližších dvoch rokoch. Všetko však závisí aj od priorít vedenia nášho mesta, ako aj od názorovej zhody medzi kolegami poslancami. Osobitnou témou je budovanie veľkokapacitných polopodzemných kontajnerov, ktorých realizáciu urgujeme pri každej možnej príležitosti.“

ZDROJ: Mestské noviny

Komentáre