Otvorenie nového akademického roka je významné aj pre UNM

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V utorok 24. septembra sa v aule Magna Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) konalo slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020, ktoré bolo zároveň oslavou 50. výročia jej samostatnosti.

Rozhodnutie založiť lekársku fakultu so sídlom v Martine bolo prijaté s výraznou podporou vtedajšieho vedenia Univerzity Komenského v Bratislave, aj vďaka podmienkam v martinskej nemocnici. Nariadenie, ktorým sa popri Bratislave a Košiciach zriadila samostatná lekárska fakulta v Martine, prijala vláda Slovenskej republiky 6. júna 1969.

Slávnostného otvorenia nového akademického roka sa okrem zamestnancov fakulty a študentov zúčastnilo aj množstvo významných osobností. Prostredníctvom listu sa vedeniu Jesseniovej lekárskej fakulty, jej zamestnancom a prítomným hosťom prihovorila prezidentka SR Zuzana Čaputová.

S príhovorom vystúpili rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., primátor mesta Martin a bývalý dekan fakulty prof. MUDr. Ján Danko, CSc., súčasná dekanka prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. a generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA. „Ako generálny riaditeľ UNM sa zaväzujem vytvárať optimálne podmienky pri praktickom vzdelávaní študentov JLF UK. Naďalej sa budeme snažiť zlepšovať personálne, priestorové a materiálno-technické vybavenie našich kliník a ústavov, hoci to vzhľadom na pretrvávajúce podfinancovanie zdravotníctva  nie je vždy jednoduché.  Ubezpečujem vás, že vedenie nemocnice vynaloží maximálne úsilie, aby sme pokračovali v trende minulých rokov, a aby sme tvorili súdržný celok, ktorý bude pojmom tak medzi lekárskymi fakultami, ako aj medzi univerzitnými nemocnicami.“

Generálny riaditeľ UNM okrem histórie priblížil aj víziu do budúcnosti, ktorá by fakulte aj nemocnici priniesla úplne nové možnosti

„Najväčšou výzvou  v nadchádzajúcich mesiacoch je projekt novej univerzitnej nemocnice, na ktorom participujú obe naše inštitúcie. Vytvorili sme komisiu, ktorá sa už niekoľko týždňov pravidelne stretáva na pôde UNM, a ktorej cieľom je, aby sa v roku 2020 začalo reálne stavať. Verím, že sa nám to spoločnými silami podarí, a že Martin bude mať ultramodernú univerzitnú nemocnicu, ktorá bude lídrom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ uviedol v príhovore MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA.

Otvorenie nového akademického roka na Jesseniovej lekárskej fakulte je zároveň začiatkom výučby budúcich lekárov aj na klinikách Univerzitnej nemocnice Martin. Študenti sa tu začínajú vzdelávať v 3. ročníku.

„To znamená, že aj nemocnica pocíti, kedy začína akademický rok, keďže sa tu zvýši počet študentov. Tí sa počas klinickej výučby čiastočne podieľajú aj na liečebno-preventívnej starostlivosti, chodia napríklad na operačné sály, asistujú pri operačných zákrokoch,“ priblížil systém výučby doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., prvý prodekan a prodekan pre rozvoj a kontakt s nemocnicou JLF UK v Martine a zároveň prednosta Neurochirurgickej kliniky UNM.

Budúci lekári musia počas štúdia od 3. do 6. ročníka prejsť všetkými medicínskymi pracoviskami nemocnice. Rovnako absolvujú klinickú výučbu v UNM aj zahraniční študenti.

JLF UK v Martine pripravuje pri príležitosti 50. výročia samostatnosti viacero podujatí, ktoré budú túto významnú udalosť pripomínať.

Otvorenie nového akademického roka je významné aj pre UNM

ZDROJ: Tlačová správa

Komentáre