Venujeme pozornosť hygiene rúk. Osvetová kampaň pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk

Venujeme pozornosť hygiene rúk. Osvetová kampaň pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk

Venujeme pozornosť hygiene rúk. Osvetová kampaň pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk

Komentáre