OSUDY– tretí ročník aj pre mládež

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých výtvarných, fotografických a literárnych dielní pod názvom OSUDY III., ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s  podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní odštartovala 5. septembra 2017 a bola realizovaná v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch.

Pod odborným vedením lektora Ing. Radovana Šenšela, PhD. bolo pre pacientov pripravených päť tvorivých výtvarných stretnutí, ktoré mali ucelený charakter. Začínalo sa náučnou prezentáciou, z ktorej sa pacienti dozvedeli viac o možnostiach tvorby – od výberu námetu cez základy výtvarnej tvorby – kompozície, až k namaľovaniu vlastného obrázku, zachytávajúceho výjavy z ich života, pocity, nálady, sny, túžby… Pokračovalo sa hľadaním tvarov a budovaním predstavivosti pacientov, ktorí si počas dielní mali možnosť vyskúšať rôzne techniky, zamerané na zvládnutie maľby. S podporou a usmerňovaním lektora vytvárali diela, ktoré predstavovali tak konkrétne, ako aj abstraktné súčasti ich vnútorného a vonkajšieho sveta. Zaujala aj práca s hlinou, pomocou ktorej vznikli zaujímavé sošky a predmety.

Lektorom fotografických dielní bol Mgr. Michal Koliba. Ten odprezentoval rozmanité možnosti ako „zachytiť“ človeka a jeho pocity. Pacienti počas tvorivých stretnutí sami vytvárali a navrhovali rôzne situácie a premieňali svoje predstavy do výslednej fotografie, aby tak zachytili dušu, emócie, či osobnosť fotografa alebo fotografovaného.

Záverečná tvorivá literárna dielňa, pod odborným vedením dipl. psych. sestry Lenky Calíkovej, bola zameraná na vlastné umelecké sebavyjadrenie formou literárneho umenia. Pacienti počas nej vyjadrovali svoje pocity, postoje, názory, ale i nálady pri pohľade na nimi vytvorené fotografické a výtvarné diela, a to formou krátkych literárnych ukážok.

Druhú časť projektu – verejnú prezentáciu vytvorených diel pacientov pre zdravú časť populácie s dôrazom na mládež – otvorila výstava fotografií, výtvarných, keramických a literárnych diel, ktorá je verejnosti sprístupnená do 31. októbra 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Slávnostná vernisáž sa konala 17. októbra 2017. Hudobným vystúpením sa prezentoval David Bolek, krásnym slovom vernisáž obohatil Vladimír Šlepec. V mene organizátora projektu všetkých privítal Mgr. Radoslav Pančík, ktorý prostredníctvom pripravenej prezentácie oboznámil účastníkov vernisáže s priebehom celého projektu.

Pre veľký záujem a ohlas zo strany verejnosti bude táto nevšedná výstava sprístupnená aj v priestoroch Kina Strojár v Martine, v dňoch  8. – 11. novembra 2017. Na jej prehliadku všetkých srdečne pozývame.

Pridanou hodnotou projektu, oproti jeho uplynulým ročníkom, boli verejné prezentácie postojov, nálad a pocitov pacientov liečebne pre mládež, ktoré mali formu besied. Tie sa uskutočnili 20. októbra 2017 v klubovni Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha v Martine pre takmer sto študentov druhého ročníka v rámci predmetu “Umenie a kultúra”. Ich lektorkou bola PhDr. Mária Pronajová, ktorá s účastníkmi viedla diskusiu o hodnote zdravia, o krehkej hranici medzi zdravými a psychicky chorými ľuďmi.

Mgr. Monika Ondrušová
manažér ZUČ

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: ondrusova.tks@gmail.com

Komentáre