Ošarpaná bytovka na Ulici Ambra Pietra prejde postupnou rekonštrukciou

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Zničená bytovka na Ulici Ambra Pietra prejde postupnou rekonštrukciou

Martinskí poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili žiadosť o nenávratný príspevok na rekonštrukciu osemnástich neobývaných bytových jednotiek na Ulici Ambra Pietra.

V novembri 2018 vyhlásilo Ministerstvo vnútra (MVSR) výzvu, ktorej cieľom je zlepšiť prestupné bývanie pre sociálne slabších obyvateľov, z toho tridsať percent pre marginalizované rómske komunity. Výzva podporuje výdavky na rekonštrukciu, výstavbu nových bytových jednotiek a výkon asistenta a to až do konca roku 2023. Ďalšími oprávnenými výdavkami sú výdavky na vybavenie, vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon stavebného dozoru.

„Vďaka tejto výzve máme možnosť skvalitniť bývanie na Ulici Ambra Pietra v osemnástich bytových jednotkách. Finančne je možné podporiť len bytové jednotky mimo segregovaného územia, ide o integráciu skupiny obyvateľov, ktoré sú asistované, budú vedené našimi asistentmi. Významné je, že skupiny výdavkov sú neobmedzené, do ďalšieho kola výzvy sa môžeme uchádzať o ďalšiu časť podpory, pretože technicky ide o rekonštrukciu L-kovej budovy, ktorá sa dá rekonštruovať v dvoch častiach. V prvej časti by sme riešili časť budovy, ktorá je teraz neobývaná, je v zlom technickom stave a práve jej rekonštrukcia by mala skvalitniť bývanie obyvateľov, s ktorými už teraz pracujeme a komunikujeme,“ uviedla vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Ivana Bobrovská, ktorá návrh na žiadosť o nenávratný finančný príspevok na mestskom zastupiteľstve predniesla.

Niektorí poslanci s návrhom nesúhlasili

„Prevádzku bytovky zabezpečuje nezisková organizácia Matra. Budova sa stále musí čistiť, postupne sa nám to darí, zámer je potrebné citlivo zvážiť. Som za to vybudovať a zlepšiť obyvateľom podmienky, ale nie v strede mesta,“ vyjadril sa k návrhu poslanec Igor Homola.

V reakcii viceprimátorky Tatiany Červeňovej odznelo, že tento projekt nie je určený pre tých občanov, ktorí bývajú na ulici Ambra Pietra. „My ideme budovu zhodnotiť. Budú tam bývať rodiny, ktoré majú snahu zlepšiť podmienky bývania, my zmeníme túto oblasť k lepšiemu,“ dodala viceprimátorka. S návrhom nesúhlasil aj poslanec Peter Kašuba.

Celková výška výdavkov na rekonštrukciu osemnástich neobývaných bytových jednotiek na Ulici Ambra Pietra je 441 459 Eur, spolufinancovanie mesta Martin je 22 070 Eur.

ZDROJ: Turčania.sk, ilustračné foto: Google

Komentáre