Ocenenie Nemocnica roka 2018 získala nemocnica v Banskej Bystrica, Univerzitná nemocnica Martin skončila druhá

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2018 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala po prvýkrát Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Druhé miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz pacientov, hospodárenia a transparentnosti obsadila s neveľkým odstupom Univerzitná nemocnica Martin.

Tretím v poradí je minuloročný víťaz – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN.

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici dosiahla ako jediná z veľkých štátnych zariadení nadpriemerné bodové hodnotenie v každej z piatich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov.

Medzi silné stránky nemocnice patrí relatívne dobrá spokojnosť pacientov. Z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz pacientov (tzv. Case Mix Index) má na Slovensku v priemere komplikovanejších pacientov už len Univerzitná nemocnica v Martine.

V kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc má najspokojnejších pacientov, ktorí sa zároveň najmenej sťažujú, Univerzitná nemocnica v Martine (UNM)

Za sledované 4-ročné obdobie nedostala od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) ani jednu pokutu. Spomedzi veľkých štátnych nemocníc disponuje martinská univerzitka urgentným príjmom, kde pacienti privezení záchrankou čakajú najkratšie (medián – 13 minút).

V UNM sú po klinickej a nákladovej stránke v priemere najnáročnejší pacienti na celom Slovensku. Preto nemôže dosahovať pri porovnaní s ostatnými nemocnicami napríklad nízku reoperovanosť alebo rehospitalizovanosť, ktoré patria medzi najvyššie.

Oblasť, ktorá nie je ovplyvnená náročnosťou diagnóz pacientov, a kde sa dá za relatívne krátky čas a minimálne náklady dosiahnuť relatívne veľký progres, je transparentnosť a otvorenosť nemocnice. Tu je však UNM v aktuálnom hodnotení na úplnom chvoste rebríčka.

Najnižší rating v hodnotení INEKO získala v tomto roku Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice. Má podpriemerne spokojných pacientov, ktorí podávajú sťažnosti na Úrade pre dohľad v najväčšej intenzite. Košická univerzitka je druhá najhoršia v hospodárení a tiež v transparentnosti.

Ocenenie Nemocnica roka 2018 získala nemocnica v Banskej Bystrica, Univerzitná nemocnica Martin skončila druhá

ZDROJ: INEKO

Komentáre