Pozor! Obmedzenia dopravy na uliciach Furdekova, Šikurova a Kratinova

Pozor! Obmedzenia dopravy na uliciach Furdekova, Šikurova a Kratinova

Pozor! Obmedzenia dopravy na uliciach Furdekova, Šikurova a Kratinova

Komentáre