Pozor! Obmedzenia dopravy na uliciach Furdekova, Šikurova a Kratinova

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin upozorňuje obyvateľov na zásadné obmedzenie prevádzky vozidiel na komunikáciách Furdekova, Šikurova a Kratinova.

V najbližších dňoch budú na komunikáciách Furdekova, Šikurova a Kratinova vykonávané pokládky nových asfaltových kobercov. Z tohto dôvodu bude premávka obmedzená a presmerovaná cez iné komunikácie.

Furdekova – 26.4.2018
Šikurova – 27.4.2018
Kratinova : 28-29.4.2018

Žiadame obyvateľov uvedených ulíc, aby v uvedených dňoch neparkovali svoje vozidlá v týchto uliciach v čase od 6.00 do 18.00 hod. A v prípade, že sa plánujú cez uvedené komunikácie presúvať v čase od 6.00-18.00 hod, aby tak urobili pred 6.00 hod, pred začatím prác na týchto komunikáciách, alebo po ukončení prác po 18.00 hod. Zmena termínu asfaltovania môže byť posunutá v závislosti od počasia.

Za obmedzenie dopravy sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

ZDROJ: Zuzana Kalmanová

Komentáre