O pokladoch, ktoré skrýva naša Turčianska kotlina

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Ako raz povedal filozof Francis Bacon, prírodu si možno podriadiť len tak, že sa budeme správať podľa nej. Náš región je, našťastie, plný zelene a krásnych miest, ktoré lahodia oku, voňajú, osviežujú a liečia dušu. A kde je príroda, tam sú aj ľudia, ktorí sa o ňu nielen intenzívne zaujímajú, ale ju aj skúmajú, zveľaďujú a chránia. O tú turčiansku sa aktívne stará organizácia s názvom Národný park Veľká Fatra.

Môžeme hovoriť o šťastí, že práve Veľká Fatra je jedno z najzachovalejších pohorí Slovenska. Medzi najobľúbenejšie turistické lokality patrí Gaderská a Blatnická dolina, bralnaté dominanty Turčianskej kotliny Tlstá a Ostrá, hlavný hrebeň v oblasti Krížnej, Ostredka a Borišova, Blatnický a Sklabinský hrad. Za pozornosť stojí aj vydarený príklad ľudskej snahy o navrátenie zelene do prostredia, z ktorého bola pôvodne odstránená kvôli zisku poľnohospodárskej pôdy. Reč je o Mošovskej aleji. Z chránených stromov v Turci sú zaujímavé majestátne lipy v Kláštore pod Znievom, v Sklenom alebo v Sklabinskom Podzámku. Nepôvodné druhy v tejto kategórii zastupuje ginko v Abramovej.

V rámci Turčianskej kotliny je najvýznamnejším a najväčším chráneným územím národná prírodná rezervácia Turiec so štvrtým stupňom ochrany. Zoologička NP Veľká Fatra, Mária Apfelová, nám priblížila aj niekoľko zaujímavostí prírody, ktorou sme obkolesení. „Vo všetkých veľkých lesných komplexoch žijú všetky naše veľké šelmy – rys, vlk, medveď a mačka divá.“ Z poľovnej zveri tu môžeme stretnúť početné skupinky jelenej, srnčej či diviačej zveri, zajaca poľného alebo líšku. Kamzík vrchovský alpský bol vysadený do oblasti Gaderskej doliny v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, je pôvodom z Álp a vo Veľkej Fatre je nepôvodným a príležitostne loveným druhom. „Krasová – vápencová časť Veľkej Fatry je typická množstvom jaskýň a previsov a doteraz tu bolo zistených 16 druhov netopierov (z 28 známych na Slovensku) , ktoré v jaskyniach zimujú. Vo Veľkej Fatre je okrem Národného parku aj sústava chránených území Natura 2000 – územie európskeho významu.

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva. NATURA 2000 má zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov, rastlín a biotopov, čo však vôbec nevylučuje hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú. „Z vtákov je tu významný napríklad bocian čierny, tetrov hlucháň, tetrov holniak,  ďatľovce, ako ďubník trojprstý, žlna sivá, tesár čierny a iné. Ako vo Fatre, tak aj v Turci sú dôležitou súčasťou fauny obojživelníky – skokany, ropuchy, mloky či drobná kunka žltobruchá. Sú súčasťou potravinového reťazca aj indikátorom kvality prostredia“, dodáva zoologička.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre