O investíciách v meste bez Thomku

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Poslanec Stanislav Thomka podal na primátora Jána Danka trestné oznámenie

V pondelok 3. júna 2019 sa konalo stretnutie k investičným akciám v meste, ktoré zvolal primátor mesta Martin, Ján Danko.

Dokopy 31 poslancov, ktorí boli právoplatne zvolení obyvateľmi mesta, rozhoduje a hlasuje v zastupiteľstve v mene svojich voličov. Čo by podľa vás, milí Martinčania, znamenalo, keby primátor k jednotlivým stretnutiam ohľadom mesta nepozval všetkých poslancov? Práve 3. júna 2019 bolo pozvaných k stretnutiu k investičným akciám mesta Martin 30 poslancov, jediný ja som nebol na dané stretnutie mesta pozvaný. Proste o investíciách v meste sa rozhodol diskutovať bez Thomku.

Čo tým pán primátor chcel vyjadriť? Ignoráciu mojej osoby, či ignoráciu 1480 obyvateľov mestskej časti Priekopa? Týmto svojím konaním vyjadril ignoráciu celej mestskej časti mesta – Priekopa. Konanie primátora mesta pravdepodobne pramení zo situácie spred mesiaca, kedy som informoval políciu, ale aj širokú verejnosť o našom stretnutí a o ponuke, ktorú mi primátor dal za kladné hlasovanie k zámeru výstavby kabínky na Martinské hole. Pán primátor celú situáciu nepoprel, ale dôsledky sa dostavili práve formou nepozvania ma k danému stretnutiu o investíciách. Jednu vec musí pán primátor pochopiť, a to to, že my poslanci nie sme jeho zamestnanci a takýmto jeho riadením sa mesto nikam nepohne, lebo aj náš hlas je dôležitý a on ho musí počúvať. Každý poslanec mesta Martin predsa reprezentuje svojich voličov.

Po konfrontácii na poslednom zastupiteľstve pán primátor len ticho hľadí pred seba a nevyjadruje sa k svojmu konaniu. Uvidíme, ako bude pokračovať riadenie mesta pod súčasným vedením. Zároveň sa chcem týmto článkom verejne poďakovať všetkým, ktorých som za posledný mesiac osobne stretol a ktorí ma kontaktovali, aby mi vyjadrili svoju podporu. Nebolo vás málo, čo ma len uistilo v tom, že som konal správne. Na svoje konanie som hrdý a s čistým svedomím sa vám, milí Martinčania, môžem pozrieť do očí.

ZDROJ: Stanislav Thomka, foto: ilustračné

Komentáre