Novinky z posledného župného zastupiteľstva

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Nový akčný plán, ďalšie možnosti financovania opráv ciest a mostov, ale i historicky prvé hlasovanie verejnosti o župných dotáciách. Aj o tom rokovali poslanci na 11. zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK.

Budovať cyklotrasy, zvyšovať atraktivitu verejnej osobnej dopravy, prispôsobovať služby sociálnej a zdravotnej starostlivosti novým výzvam súčasnosti, modernizovať vzdelávanie, ale i zveľaďovať kultúrne bohatstvo. To sú ciele nového Akčného plánu na najbližšie 3 roky, ktorý schválilo župné zastupiteľstvo v pondelok 25. marca.

,,Schválenie Akčného plánu je odrazovým mostom, aby sme mohli pripravovať projekty a hľadať vhodné financovanie. Naplánované projekty prinášajú kvalitatívny posun, alebo úplne nový prvok v rámci jednotlivých oblastí pôsobnosti ŽSK,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová.

Ako ďalej dodala, plán počíta napríklad s výstavbou hospicu v Trstenej, Alzehimer-geronto centra v Mošovciach, ale aj s dobudovaním Vážskej cyklotrasy na viacerých úsekoch, či s rekonštrukciou cesty Gbeľany –Párnica. Dokopy zahŕňa 55 akčných projektov. Je spracovaný v rozpočte na rok 2019 a bude jedným z podkladov pre tvorbu rozpočtu aj pre čerpanie zdrojov EÚ.

Ďalším z bodov zasadnutia bolo schválenie návratnej bezúročnej pôžičky od Ministerstva financií SR na rekonštrukciu mostných objektov a ciest II. a III. triedy v sume do 15 miliónov eur

Podľa županky by peniaze z pôžičky mohli pomôcť opraviť najkritickejšie úseky a prispieť tak k zlepšeniu dopravnej situácie v Žilinskom kraji.

,,Úver z ministerstva financií bude veľkým stimulom pre to, aby sme mohli realizovať rekonštrukcie ciest a hlavne mostov, ktorých nám z roka na rok pribúda práve v najvyššej kategórii pred zatvorením,“ povedala županka.

Vicežupan Igor Janckulík podotkol, že kraj má spravenú inventarizáciu nevyhovujúcich úsekov ciest a mostov, ktoré sú rozdelené do stupňov podľa toho, či sú v havarijnom alebo zlom stave. ,,Samozrejme to musíme ešte skontrolovať, lebo zima bola dosť silná a niektoré úseky sa nám možno objavia v horšom stave, ako boli doteraz zmapované,“ dodal.

Zatiaľ nie je úplne jasné, aký objem finančných prostriedkov ministerstvo nakoniec schváli. ,,My žiadame 15 miliónov eur. Predpokladáme, že sa budú dať čerpať v troch až štyroch rokoch a boli by sme radi, keby sme mohli začať už tento rok,“ povedala Jurinová.

Na pondelkovom zastupiteľstve schválili župní poslanci aj novú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Participatívneho rozpočtu, ktorý je v tomto roku zameraný na životné prostredie. Obnoviť kaplnku, vysadiť alej, opraviť lavičku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane bude tak možné aj s podporou Žilinskej župy. Po prvý krát bude do rozhodovacieho procesu zapojená aj verejnosť.

Pre participatívny rozpočet bola schválená suma 140 000 EUR, pričom výška jednej dotácie je 3 100 EUR. O dotácie sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, záujmové a občianske združenia, lesné spoločenstvá, nadácie a fyzické osoby – podnikatelia.

Svoje nápady ako zlepšiť život v kraji v podobe pripravených projektov môžu záujemcovia predkladať do 15. mája 2019. Komisie budú mať mesiac na posúdenie projektov. Následne bude rozhodovať verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania na webovej stránke Žilinskej župy.

Viac informácií na www.zilinskazupa.sk v časti Granty.

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja opäť zasadne 6. mája 2019.

ZDROJ: Mgr. Martina Remencová, hovorkyňa ŽSK

Komentáre