Nové zastávky MHD pri železničnej stanici

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Iniciatíva poslancov mestskej časti Martin- Stred ohľadom vybudovania nových zastáviek MHD pri železničnej stanici v Martine dostáva postupne zelenú.

Na októbrovom rokovaní Výboru mestskej časti Stred informovala poslancov o návrhu riešenia predstaničného priestoru pri železničnej stanici riaditeľka Útvaru hlavného architekta mesta Martin (ÚHAM) Zuzana Mendelová.

V mestskom zastupiteľstve v Martine tento rok prešli jednomyseľne už tri uznesenia, smerujúce k vybudovaniu zastáviek MHD pri železničnej stanici v Martine. Poslanec Bruno Horecký žiadal vybudovať nové zastávky MHD pri železničnej stanici a presmerovať linky MHD z Ul.Mudroňa na Ul.A.Kmeťa od pošty smerom ku železničnej stanici a Jozef Bernát žiadal vyčleniť financie na plán dopravnej obslužnosti.

Na MsÚ Martin odvtedy prebehlo už niekoľko rokovaní za účasti architektov, odborníkov v doprave, polície, SAD, ŽSR a poslancov

Prejednával sa celý priestor pred železničnou stanicou v Martine na Ul.Nováka, v úseku od križovatky s Ul.A.Kmeťa až po križovatku po Ul.A.Bernoláka. Útvar hlavného architekta mesta Martin vypracoval štúdiu riešenia predstaničného priestoru, kde boli doriešené aj ďalšie požiadavky: navrhnúť polohu nového priechodu pre chodcov na Ul.Novákovej, vybudovať chodník pre peších, zriadiť parkovanie pre osobné automobily ako aj odstavné plochy pre autobusy a zabezpečiť parkovú úpravu a plochy pre odpočinok.

Návrh ÚHAM rieši predovšetkým umiestnenie dvoch nových zastáviek MHD pri železničnej stanici v oboch smeroch. Pre zabezpečenie dostupnosti železničnej stanice linkami MHD bude potrebné ešte počkať na vypracovanie „Plánu dopravnej obslužnosti pre mestskú a prímestskú dopravu“ prevádzkovanú na území mesta Martin, na ktorý bolo vyčlenené v rozpočte mesta 20000 eur.

SAD a.s. Žilina predloží počty autobusov na nové linky, pre ktoré je potrebné v dopravných špičkách zabezpečiť aj priestor na prestoj autobusov. ÚHAM dopracuje do návrhu požiadavky a príslušné oddelenia MsÚ zabezpečia vypracovanie projektovej dokumentácie.

„Uznesenia mestského zastupiteľstva o pláne dopravnej obslužnosti , o výstavbe zastáviek a o presmerovaní liniek MHD majú byť splnené do konca tohto roka. Okrem toho sa v týchto dňoch začína aj rekonštrukcia martinskej železničnej stanice, takže budúci rok Martinčania aj návštevníci mesta už konečne nebudú chodiť peši stovky metrov na ošarpanú železničnú stanicu zo zastávky MHD pri pošte a od železničnej stanici ku pošte. Na vynovenú stanicu potom vystúpia priamo zo zastávky MHD. Zároveň by mala byť Ul.P.Mudroňa od pošty ku OC Galéria odľahčená od niektorých liniek MHD, čo bude pre Martinčanov ďalšie pozitívum “ zakončil optimisticky na záver predseda VMČ Martin- Stred Bruno Horecký.

ZDROJ: Mesto Martin, foto: ilustračné

Komentáre