Nové a kvalitnejšie vybavenie depozitára Turčianskej galérie

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianska galéria v Martine vo svojom zbierkovom fonde uchováva a spravuje bohaté kultúrne dedičstvo a preto je samozrejmé, že v rámci svojich možností vynakladá maximálne úsilie o jeho zachovanie.

Okrem toho, že sa snaží postupne svoje zbierky dopĺňať novými dielami a reštaurovať ich, dbá aj na to, aby boli zodpovedajúcim spôsobom uložené. Jednou z hlavných priorít galérie v poslednom období je renovácia a dovybavenie depozitárov vhodným technickým vybavením pre bezpečné uloženie zbierok. Súčasťou takéhoto vybavenia je aj kvalitný úložný systém, ktorý diela ochráni pred možným znehodnotením.

Vďaka projektu Vybavenie depozitárov Turčianskej galérie, ktorý finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj, sa Turčianskej galérií podarilo získať vhodný (moderný) závesný systém na bezpečné uloženie závesných obrazov.

Montážou jedného stabilného a deviatich mobilných regálov galéria získala 314 metrov štvorcových úložnej plochy, ktorá slúži k optimálnemu uloženiu približne takmer 500 zarámovaných malieb, kresieb a grafík a zároveň uľahčuje manipuláciu s týmito dielami. Nový úložný systém nahradil doterajší – nevyhovujúci, ktorý už nezodpovedal súčasným kritériám kladeným na odborné, dlhodobé a bezpečné uloženie zbierkových predmetov.

Turčianska galéria plánuje aj v budúcnosti pokračovať v ďalšej modernizácií svojich depozitárov.

ZDROJ: Eva Mužilová, TG Martin

Komentáre