NEZABUDNITE: Od 2. júla do 4. júla bude v Martine a vo Vrútkach prerušená dodávka teplej vody

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

STEFE Martin upozorňuje odberateľov tepla a teplej úžitkovej vody, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach na výrobu tepla a rozvodov tepla zo strany Martinskej teplárenskej, bude prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody od pondelka 2. júla 2018 v čase od 00.00 h. do stredy 4. júla 2018 v čase do 06.00 h.

Odstávka zasiahne odberateľov tepla z rozvodov tepla na území mesta Martin (Ľadoveň, Jahodníky, stred mesta, Sever, Košúty, Záturčie), v Priekope a vo Vrútkach. Ide hlavne o obytné domy na sídliskách a iné objekty.

V prípade, že v stanovenom termíne nedôjde k obnoveniu dodávky teplej úžitkovej vody, nahláste poruchu nepretržitej službe na dispečingu STEFE Martin, a.s., na telefónnom čísle: 043/4010 420.

ZDROJ: STEFE Martin, a.s, foto: Energia.sk

Komentáre