NDS ukončí zmluvu so zhotoviteľom D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončí zmluvu so zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, pretože zhotoviteľ deklaruje, že nie je schopný stavbu dokončiť bez dodatočnej platby nad rámec platnej zmluvy o dielo (ZoD).

Zhotoviteľ úseku v polovici januára predložil návrh na ukončenie kontraktu s NDS na realizáciu diaľničného úseku z dôvodu, že bez poskytnutia platby v minimálnej výške 100 miliónov eur nad rámec platnej zmluvy o dielo, nie je schopný pokračovať vo výstavbe. NDS podľa zmluvy o dielo, legislatívy SR a Európskej únie takúto platbu nad rámec platnej zmluvy o dielo nemôže poskytnúť.

Tri hlavné ciele

V dohode o ukončení zmluvy sa NDS prioritne sústredila na tri ciele a to uspokojenie oprávnených pohľadávok podzhotoviteľov, minimalizovanie predĺženia výstavby a dodržanie všetkých pravidiel Európskej únie, aby nebolo ohrozené spolufinancovanie zo strany únie.

Návrh obsahuje aj klauzulu, podľa ktorej všetky oprávnené pohľadávky podzhotoviteľov vyplatí zhotoviteľ. V prípade, ak tak neurobí, NDS zabezpečila, aby podzhotovitelia boli vyplatení z novej bankovej záruky zhotoviteľa.

Nová súťaž čím skôr

Odchádzajúci zhotoviteľ po inventarizácii stavby, ktorá sa uskutoční do troch mesiacov, opustí stavenisko. Nový zhotoviteľ vzíde z transparentnej súťaže, v ktorej nastavíme konkrétne transparentné podmienky, pričom rýchlosť dostavby bude jedným z kritérií. Vyhlásenie novej súťaže predpokladáme v horizonte niekoľkých mesiacov, keďže údaje z inventarizácie stavby budú tvoriť súčasť súťažných podkladov. Na inventarizácii stavby už obe strany začali pracovať. NDS urobí všetko pre to, aby bol nový zhotoviteľ vybraný čo najskôr. Sprejazdnenie úseku predpokladáme v roku 2023.

Celý postup, ktorý NDS dohodla, bol predstavený Európskej komisii, ktorá ho principiálne odobrila. Zároveň sa financie z eurofondov budú môcť využiť na dostavbu úseku po splnení jasne definovaných podmienok. NDS tieto podmienky priebežne zohľadňuje v každom nadväzujúcom kroku.

Rozhodne Komisia na riešenie sporov

Obe strany sa svojich nárokov zo ZoD nevzdávajú a vysporiadajú si ich mimo staveniska. NDS a zhotoviteľ sa dohodli, že takéto nároky ako aj nahromadené rozdiely vo výklade platnej ZoD predložia na posúdenie medzinárodnej Komisii na riešenie sporov (KRS), ktorá bola zriadená 28. januára 2019.

ZDROJ: NDS

Komentáre