Návrh novej nemoc­ni­ce v Mar­ti­ne vyze­rá fantasticky

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave (JLF UK) vyhlásila ku dňu 16. januára 2017 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Nemocnica budúcnosti Martin“.

Zámerom súťaže bolo vybrať najkvalitnejší návrh na úrovni urbanistického a architektonického riešenia v rámci komplexného areálu JLF UK v Martine, vo vymedzenom území na, disponibilných pozemkoch (spolu vo výmere 60 858 m2) a s doriešením jej optimálneho dopravného napojenia na mesto Martin (vrátane mestskej hromadnej dopravy).

Podľa zverejnených výsledkov na portály Archinfo.sk, sa výhercom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže stalo štúdio Pantograph z Brezna.

Porota na víťaznom návrhu ocenila najmä jeho hlavný záujem, ktorým bol človek a nie studená funkcionalita a nekonečné anonymné chodby. Funkčnosť ale tento návrh nestráca, rieši ju netradičným kruhovým usporiadaním. Porota vyzdvihla aj farebnosť, materiály a celkovú atmosféru tejto nemocnice budúcnosti.

Tri najlepšie návrhy súťaže:

  1. miesto – Pantograph, Brezno
  2. miesto – Marcoop, Martin
  3. miesto – FAAB Architektura, Varšava

 Víťazný návrh

vizualizácia: Pantograph, archinfo.sk

vizualizácia: Pantograph, archinfo.sk

vizualizácia: Pantograph, archinfo.sk

ZDROJ: Archinfo.sk

Komentáre