Naše farebné svety – výstava výtvarných diel Hany Halasovej a Anny Finkovej

V klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine predstavia svoje diela členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, a to Hana Halasová a Anna Finková. Výstava  pod názvom Naše farebné svety prinesie pestrú paletu štýlov a farieb.

Autorky medzi svoje záľuby radia hlavne prírodu a výtvarné umenie, ktoré spoznávajú pri návštevách výstav rôznych umeleckých galérií, ale i štúdiom života a prác svetoznámych umelcov. Obe autorky navštevovali ateliér Mgr. Evy Bebčákovej, neskôr ateliér Mgr. Vladimíra Báthoryho.

Od roku  2012 Hana Halasová a od roku 2014 Anna Finková sa stali členkami Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, kde sa pravidelne zúčastňujú spoločných výstav štúdia, ale svoju tvorbu prezentujú i na rôznych autorských výstavách.

Vo svojej tvorbe používajú rôzne techniky, napríklad akvarel, akryl, pastel, ale i olej, enkaustiku a niektoré kombinované techniky, ktoré cez svoje diela budú prezentované na rovnomennej výstave. Žánrovo sa venujú krajinomaľbe, čiastočne portrétom, postavám, abstraktnej maľbe. Do svojich malieb vkladajú svoje pocity a nálady, postoj k prírode svojmu okoliu životu a svetu.

Výstavu pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 8. augusta do 31. augusta 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. 

 Všetci ste srdečne vítaní.

Naše farebné svety - výstava výtvarných diel Hany Halasovej a Anny Finkovej

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre výtvarníctvo, fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708
tel: 043/ 4132394
http: www.tks.sk

Komentáre