Nadácia Kia Motors Slovakia prináša novú formu podpory pre školy

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Nadácia Kia Motors Slovakia prináša novú formu podpory pre materské, základné a stredné školy. Vďaka inovatívnemu projektu “Podpora technického a jazykového vzdelávania” dostalo dnes na rozvoj technických a jazykových zručností svojich žiakov nové interaktívne a praktické pomôcky 29 škôl zo žilinského regiónu. Pomôcky boli prispôsobené veku a schopnostiam detí a študentov od materských škôl až po stredné školy. Do projektu bolo vybraných 7 materských škôl, 8 základných škôl s materskými školami, 12 základných škôl a 2 stredné odborné školy.

“Vzdelávanie je jednou z priorít našej nadácie a preto prichádzame s nápadmi, ktoré ponúkajú deťom nové formy interaktívneho a praktického rozvoja ich zručností. Chceme dať mladým ľuďom viac možností pre ich osobný rozvoj, aby po absolvovaní základných a stredných škôl boli zručnejší v technickej či jazykovej oblasti a mali neskôr väčšie šance pre uplatnenie sa na trhu práce na Slovensku,” vysvetľuje Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

Deti v materských školách sa môžu tešiť z nových stavebníc, vďaka ktorým si precvičia jemnú motoriku, naučia sa aj technicky premýšľať a spájať diely drevených stavebníc. Sami si môžu skonštruovať plne funkčné odrážadlo, kočík pre bábiky, model auta, lode či lietadla.

Nadácia Kia Motors Slovakia prináša novú formu podpory pre školy
Balíčky pre školy

Základné školy a ich žiaci budú využívať nové Lego zostavy, ktoré im umožnia pochopiť základy fyziky pri jednoduchých a hnaných strojoch, ale aj naprogramovať si vlastných robotov. Súčasťou balíka pre základné školy sú aj elektrické obrábacie stroje ako variácie sústruhov, pílok, brúsok a vŕtačky alebo aj „Energy box“ na využívanie alternatívnych zdrojov energie, kde si žiaci zapoja funkčné solárne panely alebo veternú turbínu na výrobu elektrickej energie.

“Technické vzdelávanie na Slovensku potrebuje okamžite významný reštart a podporu štátu ako aj súkromného sektora. Slovensko je v súčasnosti zamerané na priemyselnú výrobu, sme významným producentom automobilov, no bez prebudenia záujmu študentov o technické odbory môže Slovensko rýchlo stratiť konkurencieschopnosť v rámci Európy”, dodal Dušan Dvořák.

Nadácia Kia Motors Slovakia prináša novú formu podpory pre školy
Stavebnice pre materské školy

Nadácia Kia Motors Slovakia si uvedomuje, že súčasťou zručností mladých ľudí na Slovensku by mali byť aj tie jazykové, preto v rámci tohto projektu venuje základným školám nové laptopy, tablety a interaktívne tabule s projektormi pre využitie moderných aplikácií počas vyučovania. Pedagógovia do svojich učebných procesov môžu zahrnúť edukačné aplikácie, ktoré boli vyvinuté na podporu vzdelávania cudzích jazykov ako aj iných predmetov na základných školách.

Podpora nového projektu nadácie smerovala aj na dve stredné odborné školy, s ktorými Kia Motors Slovakia spolupracuje už dlhodobejšie. Vďaka finančným grantom na zakúpenie technických pomôcok si Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste obstarala nový CNC sústruh a zvárací simulátor a Dopravná akadémia v Žiline v projekte s názvom Lakovník zase nové striekacie pištole, váhy, brúsky a leštičky.

Nadácia Kia Motors Slovakia prináša novú formu podpory pre školy
Programovateľné Lego

Nadácia Kia Motors Slovakia (nadácia) vznikla oficiálne v roku 2013, vlastné aktivity a projekty realizuje od roku 2016. Nadáciu založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. ako nositeľa svojich verejnoprospešných projektov v žilinskom regióne. Nadácia adresuje pomoc pre oblasť športu, rozvoj vzdelávania, revitalizáciu verejných priestranstiev a podporu dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Ambíciou nadácie je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale stimulovať zmeny, ktoré robia z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Od začiatku svojich aktivít v roku 2016 podporila Nadácia Kia Motors Slovakia viac ako 280 projektov v celkovej sume 2,3 milióna eur.

ZDROJ: Nadácia Kia Motors Slovakia

Komentáre