Ocenenie za projekt s najväčším prínosom roka 2017 získal Jozef Beňuška z Gymnázia V. P. Tótha v Martine

Ocenenie za projekt s najväčším prínosom roka 2017 získal Jozef Beňuška z Gymnázia V. P. Tótha v Martine

Ocenenie za projekt s najväčším prínosom roka 2017 získal Jozef Beňuška z Gymnázia V. P. Tótha v Martine

Komentáre