Na svete je nová Etnografia!

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Slovenské národné múzeum (SNM) v Martine už niekoľko desaťročí spracováva, redakčne pripravuje a vydavateľsky koriguje svoj vlastný vedecký zborník Etnografia. Kvalitné príspevky s obohacujúcim obsahom sa však stretávajú aj so záujmom laickej verejnosti – nadšencov pre etnológiu, folklór a folkloristiku či múzejníctvo. Alebo sa len jednoducho chcú dozvedieť viac, čo sa dialo v jednej z najvýznamnejších slovenských muzeálnych inštitúcií v poslednom období.

Martin. Naše mesto je rešpektovaným a uznávaným pojmom medzi múzejníkmi a obzvlášť medzi etnológmi či folkloristami. Na Slovensku i v zahraničí. Sídlo hlavného etnografického múzea na Slovensku je predsa presvedčivým dôvodom.

Je preto aj sčasti prirodzené, že takáto inštitúcia v rámci svojej činnosti pripravuje zborník takého rázu ako Etnografia. S odborne fundovanou redakčnou radou či celým kolektívom posudzovateľov zverejnených príspevkov.

Na svete je nová Etnografia!

V tej najnovšej – s datovaním 2017 – nájdeme mnoho zaujímavého. Pracovníci martinského SNM sa vo svojich príspevkoch ,,pohybovali“ v budovách a areáloch múzea, vyplnili rámec Slovenska a dokonca sa vo svojich písomných výstupoch venovali aj zahraničiu. Pre bežného čitateľa je zrejme najpútavejšou časťou stručný súhrn činností SNM v Martine za rok 2016, z pera riaditeľky múzea – PhDr. Márie Halmovej. Milým príspevkom je aj článok PhDr. Evy Králikovej, bývalej a dlhoročnej historičky SNM v Martine, o pokračovaní v tradícii stretnutí bývalých a súčasných pracovníkov ,,nášho martinského múzea“. Skrátka, najnovšia Etnografia je čítaním, ktoré stojí za to!

Nájdete ju aj na webovom rozhraní : http://www.snm.sk/swift_data/source/muzea_v_martine/vystavy_a_akcie/2018/Zbornik%20snm%20Etnografia%2058.pdf

ZDROJ: Martin Lukáč

Komentáre