Na Slovensku pribudnú tisíce nových miest v materských školách, príspevky dostanú Vrútky aj Príbovce

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Na celom Slovensku pribudne pre škôlkarov 4780 nových miest, čo poteší najmä tisíce rodičov, ktorých deti sa doteraz do škôlky nedostali z dôvodu nedostatku miest. Vyhodnotili sme prvé dve kolá žiadostí o príspevky z fondov EÚ na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

  • V materských školách na celom Slovensku pribudne 4780 nových miest
  • Schválených bolo 152 projektov za takmer 40 miliónov eur, ktoré uhradí EÚ
  • Ešte stále je možnosť sa zapojiť, z fondov EÚ je k dispozícii 37 miliónov eur

„Uvedomujeme si akútny nedostatok miest v materských školách. Aj preto prvá eurofondová výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorú sme spustili po mojom nástupe, bola zameraná na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Vyhodnotili sme prvé dve kolá žiadostí o nenávratné finančné príspevky. Schválili sme 152 projektov, vďaka ktorým vznikne 4780 nových miest v škôlkach po celom Slovensku. Verím, že to je dobrá správa pre všetkých rodičov, ktorí nielenže budú môcť umiestniť svoje deti do škôlok, ale sa ich deťom aj výrazne skrášlia priestory a zlepší technické vybavenie,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Spomínaná eurofondová výzva by mala podľa ministerky pokryť drvivú väčšinu chýbajúcich miest v škôlkach. V roku 2016 bolo evidovaných 12 486 žiadostí o prijatie dieťaťa, ktorým nebolo vyhovené. Doteraz schválené projekty umožnia vznik 4780 nových miest. Z celkovej alokácie 77 miliónov ostalo zo zdrojov EÚ nevyčerpaných približne 37 miliónov. „Tým by sme mohli pokryť väčšinu nevybavených žiadostí. Odhadujeme, že celkový počet nových miest v škôlkach by sa mohol priblížiť k číslu 10 tisíc,“ odhadla Gabriela Matečná.

Agrorezort minulý rok spustil úplne nový spôsob schvaľovania eurofondových projektov. Výber prebiehal v dvoch krokoch. „V prvej fáze žiadatelia predkladali len projektové zámery. Nemuseli tak robiť nákladné projektové dokumentácie ani zložité verejné obstarávania. Na zvýšenie kapacít materských škôl bolo na MPRV SR doručených spolu 327 projektových zámerov. Tí, ktorí získali kladné hodnotenie, následne predkladali žiadosti o nenávratné finančné príspevky. V prvom a druhom kole samosprávy predložili 277 žiadostí, z ktorých bolo schválených 152,“ spresnil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov rozvoja vidieka MPRV SR.

Prostriedky v eurofondovej výzve na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl slúžia na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov. Uzávierka tretieho hodnotiaceho kola bude 18.10.2017. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Sumár schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) Žilinský kraj (kliknite pre zväčšenie)

Sumár schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) Žilinský kraj

ZDROJ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Komentáre