Na návštevníkov SNK čaká odpustenie poplatkov, cestovanie, rozprávky i záludnosti slovenčiny

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Nahliadnite do tajov reštaurovania a digitalizovania písomného dedičstva, pobehajte s nami svet krížom a naučte sa správne po slovensky. Slovenská národná knižnica (SNK) ponúka v rámci Týždňa slovenských knižníc (5. – 10. marca 2018) bohatý program pre všetky vekové kategórie.

Okrem toho, svojim stálym užívateľom už tradične odpúšťa sankčné poplatky za oneskorenie predĺženia výpožičnej lehoty a za prekročenie výpožičnej lehoty. Novým užívateľom počas týždňa ponúka bezplatnú registráciu.

Na návštevníkov SNK čaká odpustenie poplatkov, cestovanie, rozprávky i záludnosti slovenčinyPo vlaňajšom úspechu s humorno-vážnym čítaním a rozprávaním s Dadom Nagyom siahla SNK tento raz po ďalšom obľúbenom autorovi Braňovi Jobusovi. Spevák, hudobník a spisovateľ debutoval v roku 2006 rozprávkovou knihou Láskavé rozprávky, ktorá bola taká úspešná, že v roku 2007 vyšlo druhé vydanie. Odvtedy svojich detských čitateľov zásobil príbehmi muflóna Ancijáša, červotoča Chruma či Plajka – handrovej bábiky, ktorá plní sny.

„Jedného dňa sa ma zmocnila túžba vyraziť na cestu okolo sveta. No lomcovali mnou zmiešané pocity. Mal som strach z toho, čo všetko sa mi môže stať. To už však bolo neskoro. Túžbe precestovať svet sa totiž nedalo odolať,“ píše na svojom blogu Tomáš Vilček, ktorý sa v lete 2014 na vlastnú päsť vydal s 18-kilovým ruksakom na cestu okolo sveta. O svoje zážitky sa podelí aj s návštevníkmi SNK a to prostredníctvom svojej knihy, natočených videí a pútavého rozprávania.

Hovorí sa, že učivo na 1 ovláda Boh, na 2 pán riaditeľ, na 3 pani učiteľka a na 4 tí najlepší žiaci. Slovenská národná knižnica vám však na zvládnutie učiva z niektorých predmetov podá pomocnú ruku práve počas Týždňa slovenských knižníc. Geografiu a históriu vám pomôže „zdolať“ prednáška Staré cestopisy vo fondoch SNK a komentovaná prehliadka výstavy v Literárnom múzeu SNK Prstom po mape. Obe skvelým a nenásilným spôsobom doplnia vaše vedomosti o kartografii, dejinách kníhtlače i veľkých zemepisných objavoch. Známy jazykovedec prof. PhDr. Ján Kačala, Dr.Sc. pomôže zorientovať sa v slovenskom jazyku tým, ktorí v ňom až tak jasno nemajú. No a ako správne položiť na papier svoje myšlienky, to napovie odborná prednáška Ako napísať študentskú prácu na jednotku. Dejiny rodnej literatúry zhruba za 90 minút si osvojíte počas komentovaných prehliadok stálej expozície dejín literatúry a písomníctva v Literárnom múzeu SNK a to od najstaršieho veľkomoravského obdobia až po slovenskú modernu 20. storočia.

Veľkej obľube sa medzi odbornou i laickou verejnosťou teší Deň otvorených dverí v Konzervačnom a digitalizačnom centre SNK vo Vrútkach, ktoré v tento týždeň ponúka komentované prehliadky všetkých svojich pracovísk. Návštevníci uvidia, ako sa bežne ošetrujú a chránia knihy, k dispozícii sú aj ukážky, ako sa odborne reštaurujú vzácne dokumenty. Samotný proces digitalizácie, skenovanie a následné spracovanie a úprava digitalizovaných objektov objasnia, ako sa kniha „dostane“ do tabletu, či mobilu.

Stály záujem medzi deťmi i dospelými je o odborné inštruktáže, napr. ako pracovať s Katalógom digitálnej knižnice SNK, ako si vypožičať e-knihy, ale aj o odborne komentované exkurzie po sídelnej budove SNK teda „hore na kopci“. Naše foyer bude tento raz obohatené o interaktívnu výstavu Rozprávky nielen pre deti, ktorá prostredníctvom rozprávkových symbolov, názvov a posolstiev dokáže, že tieto príbehy sú aktuálne pre viaceré vekové kategórie čitateľov a poslucháčov. Rozprávky sú totiž rozsiahlou a úžasne stálou sústavou právd, podľa ktorých ľudstvo žije na tejto planéte už tisícky rokov. Je v nich skrytá skúsenosť mnohých generácii a vďaka tomu prinášajú prekvapujúce paralely medzi príbehom rozprávkovej postavy a našim vlastným životným príbehom.

V roku 2017 sme zaregistrovali na našich podujatiach v rámci Týždňa slovenských knižníc viac ako 2 000 návštevníkov z rôznych regiónov Slovenska a ďalších vyše 600 ľudí si prezrelo Aponiovskú knižnicu v Oponiciach, ktorá v tom čase ponúkala zážitkovú výstavu Gutenberg a reformácia.

PROGRAM:

Pondelok 5. marec 2018

8.00 – 14.00 h
„Rozprávky nielen pre deti“
prehliadka výstavy s odborným výkladom.
/SNK, vestibul/
8.00 – 14.00 h
„Vyskúšajtesi výpožičky e-kníh  a l istujte v Katalógu digitálnej knižnice SNK“
exkurzia v SNK, počas ktorej sa dozviete, ako si rýchlo vyhľadať a objednať knihu vo vlastnom mobile a tablete.
/SNK, Služby/
9.00 – 10.30 h
„Prstompo mape s Tomášom Vi lčekom“
rozprávanie a premietanie z ciest plných dobrodružstva a adrenalínu spojené s autorským čítaním topblogera 2015 v kategórii Cestovanie.
/SNK, konferenčná sála/
11.00 – 12.00 h
„Študentské práce na jednotku“
interaktívna prednáška o tom, ako vyhľadávať relevantné informácie a správne citovať pri písaní študentských prác.
/SNK, iVC/

Utorok 6. marec 2018

8.00
– 14.00 h
„Rozprávkynielen  pre deti“
prehliadka výstavy s odborným výkladom.
/SNK, vestibul/
8.00 – 14.00 h
„Vyskúšajtesi výpožičky e-kníh  a listujte v Katalógu digitálnej knižnice SNK“
exkurzia v SNK, počas ktorej sa dozviete, ako si rýchlo vyhľadať a objednať knihu vo vlastnom mobile a tablete.
/SNK, Služby/
8.00 – 16.00 h
„Stála expozícia dejín slovenskej literatúry“
prehliadka stálej expozície od veľkomoravského staroslovienskeho obdobia až po slovenskú modernu začiatku 20. storočia.
/Literárne múzeum SNK/
8.00 – 9.30 a 10.00 – 11.30 h
„Čítamea bavíme sa s Braňom Jobusom“
humorné rozprávanie a autorské čítanie spojené s prezentáciou tvorby obľúbeného slovenského spisovateľa, speváka a hudobníka.
/SNK, konferenčná sála/
10.00 – 16.00 h
„Prstompo mape“
prehliadka výstavy s odborným výkladom.
/Literárne múzeum SNK/

Streda 7. marec 2018

8.00 – 14.00 h
„Rozprávky nielen pre deti“
prehliadka výstavy s odborným výkladom.
/SNK, vestibul/
8.00 – 14.00 h
„Vyskúšajte si výpožičky e-kníh a listujte v Katalógu digitálnej knižnice SNK“
exkurzia v SNK, počas ktorej sa dozviete, ako si rýchlo vyhľadať a objednať knihu vo vlastnom mobile a tablete.
/SNK, Služby/
8.00 – 16.00 h
„Stála expozícia dejín slovenskej literatúry“
prehliadka stálej expozície od veľkomoravského staroslovienskeho obdobia až po slovenskú modernu začiatku 20. storočia.
/Literárne múzeum SNK/
9.00 – 10.30 h
„Je slovenčina ťažká?“
prednáška popredného jazykovedca prof. phDr. Jána Kačalu DrSc. o tom, ako je náš jazyk systémovo usporiadaný, aký poriadok v ňom panuje, ale aj o význame mesta Martin pre vývin spisovnej slovenčiny, o martinskom úze a martinskej norme, o vydávaní časopisu Slovenská reč v 30. rokoch 20. storočia v Martine.
/SNK, konferenčná sála/
10.00 – 16.00 h
„Prstom po mape“prehliadka výstavy s odborným výkladom.
/Literárne múzeum SNK/
11.00 – 12.00 h
„Staré cestopisy vo fondoch SNK“
prechádzka po svete podľa starých máp z archívov SNK.
/SNK, konferenčná sála/

Štvrtok 8. marec 2018

8.00 – 14.00 h
„Rozprávky nielen pre deti“
prehliadka výstavy s odborným výkladom.
/SNK, vestibul/
8.00 – 14.00 h
„Vyskúšajte si výpožičky e-kníh a listujte v Katalógu digitálnej knižnice SNK“
exkurzia v SNK, počas ktorej sa dozviete, ako si rýchlo vyhľadať a objednať knihu vo vlastnom mobile a tablete.
/SNK, Služby/
8.00 – 16.00 h
„Stála expozícia dejín slovenskej literatúry“
prehliadka stálej expozície od veľkomoravského staroslovienskeho obdobia až po slovenskú modernu začiatku 20. storočia.
/Literárne múzeum SNK/
9.00 – 13.00 h
„Deň otvorených dverí v Konzervačnom a digitalizačnom centre Vrútky“
prehliadka pracoviska vedy a výskumu, prípravy dokumentov, reštaurátorských ateliérov a digitalizačného pracoviska.
/KaDC, Vrútky/
9.00 – 10.00 h
„Staré cestopisy vo fondoch SNK“
prechádzka po svete podľa starých máp z archívov SNK.
/SNK, konferenčná sála/
10.00 – 16.00 h
„Prstom po mape“
prehliadka výstavy s odborným výkladom.
/Literárne múzeum SNK/

Piatok 9. marec 2018

8.00 – 14.00 h
„Rozprávky nielen pre deti“
prehliadka výstavy s odborným výkladom.
/SNK, vestibul/
8.00 – 14.00 h
„Vyskúšajte si výpožičky e-kníh a listujte v Katalógu digitálnej knižnice SNK“
exkurzia v SNK, počas ktorej sa dozviete, ako si rýchlo vyhľadať a objednať knihu vo vlastnom mobile a tablete.
/SNK, Služby/
8.00 – 16.00 h
„Stála expozícia dejín slovenskej literatúry“
prehliadka stálej expozície od veľkomoravského staroslovienskeho obdobia až po slovenskú modernu začiatku 20. storočia.
/Literárne múzeum SNK/
10.00 – 16.00 h
„Prstom po mape“
prehliadka výstavy s odborným výkladom.
/Literárne múzeum SNK/

Sobota 10. marec 2018

8.00 – 14.00 h
„Rozprávky nielen pre deti“
prehliadka výstavy.
/SNK, vestibul/
8.00 – 16.00 h
„Stála expozícia dejín slovenskej literatúry“
prehliadka stálej expozície od veľkomoravského staroslovienskeho obdobia až po slovenskú modernu začiatku 20. storočia.
/Literárne múzeum SNK/
10.00 – 16.00 h
„Prstom po mape“
prehliadka výstavy.
/Literárne múzeum SNK/

Počas Týždňa slovenských knižníc ponúkame:

  • možnosť exkurzií v SNK s odborným výkladom
  • bezplatné medzinárodné medziknižničné výpožičné služby
  • odpustenie poplatkov pri registrácii čitateľov
  • odpustenie sankčných poplatkov
  • možnosť zakúpenia kníh z produkcie SNK

ZDROJ: Slovenská národná knižnica, foto: commons.wikimedia.org

Komentáre