Na Národnom cintoríne v Martine pribudnú nové interaktívne informačné tabule

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Komisia Národného cintorína, ktorá je zložená z členov za mesto Martin, Maticu slovenskú a Slovenskú národnú knižnicu plánuje realizáciu nových informačných tabúľ na vstupe do Národného cintorína.

Súčasná informačná tabuľa nespĺňa požiadavky doby a návštevníkov cintorína

„Pred dvoma a pol rokom, keď som nastúpil ako predseda Komisie pre správu Národného cintorína sme si dali plán ako revitalizovať Národný cintorín. Určite si Martinčania všimli, že za posledných dva a pol roka bolo realizovaných hneď niekoľko investícií. Boli to nové chodníky, nové osvetlenie, nový kamerový systém, nová studňa, zrekonštruoval sa násypník odpadu,“ otvoril tému nových informačných tabúľ viceprimátor mesta Martin Imrich Žigo.

Komisia Národného cintorína nebola spokojná s informačnou tabuľou na vstupe do Národného cintorína, kde chodia nielen obyvatelia z Martina, ale aj zahraničné návštevy, mnohé školské výlety, poznávacie zájazdy. Komisia uvažovala ako ďalej zatraktívniť prístup a zjednodušiť návštevníkom orientáciu.

„Súčasná tabuľa, ktorá je osadená pri vstupe do Národného cintorína nespĺňala tie parametre, ktoré sme si predstavovali, nakoľko nebola interaktívna, bol tam len aktuálny zoznam pochovaných dejateľov, ak niekto pribudol, písal sa nakoniec zoznamu, nebolo to v abecednom poradí,“ vysvetľuje Žigo.

Na Národnom cintoríne v Martine pribudnú nové interaktívne informačné tabule

Nové informačné tabule budú interaktívne a antivandalské

Celý proces vyhľadávania informácií sa zjednoduší a je prispôsobený aktuálnym požiadavkám dnešnej doby. „Návštevník si bude môcť vyhľadať dejateľov podľa profesijného zamerania, to znamená podľa kategórii herci, spisovatelia, maliari, umelci, politici, alebo podľa menoslovu. Bude tam aj interaktívna mapa, ktorá ukáže v ktorom sektore je ten konkrétny národný dejateľ pochovaný,“ informoval ďalej viceprimátor.

Ako dodal, prevedenie týchto informačný tabúľ bude outdoorové, mali by vydržať aj tie najnáročnejšie klimatické zmeny, veľké mrazy alebo veľké teploty. Prevedenie bude antivandalské. „Verím, že vydržia čo najdlhšie. Tabule budú pod stálym dohľadom kamerového systému,“ vysvetľuje Žigo.

Na Národnom cintoríne v Martine pribudnú nové interaktívne informačné tabule

Na základe zákona o meste Martin ako Národnom centre kultúry Slovákov získala samospráva na projekt grant z Ministerstva financií

Celý projekt je pripravený, v tomto čase bolo ukončené verejné obstarávanie. Vysúťažená suma je 68.900 EUR, s tým že sa bude robiť nielen osadenie informačných tabúľ, ale aj zázemie okolo ako lavičky, smetné koše. Realizácia je naplánovaná na september 2017. „Momentálne v mesiacoch jún, júl, august sú informačné tabule vo výrobe. V septembri by sme ich chceli osadiť a sfunkčniť . Samozrejme, pripravuje sa aj softvér, aby tam nebola len interaktívna mapa, ale aj informácie o dielach, životopisy dejateľov a navigácia, ktorá vás navedie priamo na sektor, kde je konkrétny dejateľ pochovaný,“ hovorí ďalej Žigo.

Všetky riešenia osadenia tabúľ boli niekoľkokrát konzultované s krajským pamiatkovým úradom, aby sa zachoval ráz Národného cintorína ako Národnej kultúrnej pamiatky. Pamiatkári boli pravidelne informovaní a pripomienkovali celú projektovú dokumentáciu, ktorá je momentálne prichystaná.

Prevedenie tabúľ bude prispôsobené aj pre hendikepovaných občanov – vozičkárov. V praxi to bude fungovať na ikonu, ktorú keď hendikepovaný občan označí, tabuľa sa stiahne na polovicu a bude ju môcť ovládať cez spodný panel.

„Bol by som rád, keby sa informačné tabule po osadení počas mesiaca október testovali a na Dušičky 1. novembra 2017 spustili do plnej prevádzky,“ uzavrel viceprimátor Žigo.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre