MsZ: Aprílové zastupiteľstvo aj o záverečnom účte mesta Martin za rok 2016

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Poslanci mestského zastupiteľstva v Martine majú pred sebou ďalšie tohtoročné pracovné stretnutie. Verejné zasadnutie je naplánované na pondelok, 24. apríla 2017 o 9.00 hod., prebehne vo veľkej zasadačke Mestského úradu.

Na aprílovom zastupiteľstve sa budú poslanci zaoberať okrem informatívnej správy o činnosti a hospodárení SŠZ (Správa športových zariadení) za rok 2016 aj žiadosťou o vyjadrenie k zaradeniu elokovaných pracovísk Súkromnej základnej umeleckej školy v Martine do siete škôl a školských zariadení a žiadosťou Súkromnej materskej školy „Ako u mamy“ do siete škôl a školských zariadení od 1. septembra 2018.

Ďalšou častou zastupiteľstva bude záverečný účet mesta Martin za rok 2016, aktuálna informácia o súdnom spore s Lyžiarskym strediskom Martinské hole a prerokovanie prenájmu nehnuteľného majetku pre výstavbu športového centra pre Slovenský zväz ľadového hokeja.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre